Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
REFLEKSJON | STUDIEHVERDAG

Et fag som engasjerer både til forskning og formidling

Nanna Lilletvedt Sæten fullførte bachelorgraden i sammenliknende politikk våren 2017.

Nanna Lilletvedt Sæten taler til nedstudenter under Bachelorseremonien 2017
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Hovedinnhold

På SV-fakultetets Bachelorseremoni 2017 talte hun til sine medstudenter. Vi har bedt Nanna reflektere over sine tre år som student ved Institutt for sammenliknende politikk, UiB.

.................................

 

Jeg valgte sammenliknende politikk (sampol) på bakgrunn av en interesse for politikk og samfunn. Da jeg anså det som et allsidig fag var det en naturlig inngang til studiene for en som kom rett fra videregående. Jeg opplevde overgangen fra videregående til Universitet som stor. Det var et skritt opp, i alle ordets betydninger – større selvstendighet, høyere innsats og høyere krav.

Jeg vil tro at alle som har en bachelor fra sampol har kjent på både engasjement og likegyldighet, fremtidstro og misantropi. Noen ganger gir studiene håp for fremtiden – andre ganger gir det en dyp bekymring for hvordan vi skal klare å løse alle samfunnsproblemer.

Å studere samfunnsvitenskap har for meg vært å forsone meg med det mangefasetterte. Jeg tror vi alle har kjent på frustrasjonen over at det alltid, stort sett uten unntak, finnes en alternativ tilnærming til de temaene vi studerer, en tilnærming som er både overbevisende og sofistikert, og som endrer bildet totalt. På SV-fakultetet kan man faktisk få en følelse av at alt er relativt.

Da jeg søkte meg inn på sammenliknende politikk i 2014 var hovedårsaken at jeg tenkte jeg ville bli en interessant samtalepartner. Og nå, tre år senere, er jeg litt usikker på om jeg har blitt det. Jeg har nok mer å bidra med i form av forståelse, men jeg er også mer forsiktig med å trekke konklusjoner enn før.

Studiene ved sampol har gitt meg respekt for ulike fagfelt, og det har gitt meg mulighet til å fordype meg i varierte emner, alt fra politisk økonomi og demokratisering til sosial mobilisering, rettssystemers politiske rolle og politisk reform innenfor spesifikke kontekster. Bredden i fagene anser jeg som en stor styrke ved studiet, det gir rom til å raffinere egne interesser.

Før jeg begynte på sampol hadde jeg bare hørt om Frank Aarebrot, men instituttet har mange engasjerende forelesere som fortjener skryt. Sampol er et fag som engasjerer både til forskning og formidling, og det nyter studentene på bachelorprogrammet godt av.

Det gode miljøet på sampol setter læringen i en fin ramme, og det beste med min tid ved UiB er vennene jeg har fått i løpet av studiet. Sampol har store studentkull, så det åpner for at man kan treffe ulike mennesker, og ofte har disse en helt annen oppfatning av samfunnet enn deg. Det har tvunget meg til å moderere mine egne synspunkter, og respektere at vi er mangfoldige og har ulike opplevelser som former oss. Det innebærer også en forsoning med at det finnes ulike sannheter, og at de aller fleste av disse beveger seg i gråsonen.

Det er kanskje den viktigste ressursen jeg tar med meg fra tre år ved bachelorprogrammet i sammenliknende politikk – respekten for ulike synspunkt og en kritisk evne til å ikke godta forklaringene som ikke er solide. Det kommer jeg til å ta med meg inn i videre studier og som studentpraktikant ved ambassaden i Dublin høsten 2017.

Tusen takk for meg, sampol!

Nanna Lilletvedt Sæten