Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Praksis

Får brukt Europakunnskap i praksis hos UiBs Brusselkontor

Frihet og variasjon i arbeidsdagen, samt muligheter for god levestandard og reisemuligheter, har gjort Olivia Askheims praksisopphold i Brussel til en verdifull erfaring.

Hovedinnhold

SAMPOL291 er virkelig en veldig bra mulighet som flere bør benytte seg av. Dersom du har ambisjoner om å jobbe internasjonalt er en slik ordning den beste forsmaken og erfaringen en kan få som student.

Hvorfor valgte du praksis? 
Jeg hadde hørt masse positivt fra tidligere praktikanter også virket det som en super mulighet å kombinere arbeidserfaring med et utenlandsopphold. For en som studerer Europastudier er det jo ganske gitt at jeg syntes EU og Brussel er mer spennende enn gjennomsnittsnordmannen, så det gjorde også tilbudet enda mer attraktivt for meg. Som mange andre studenter var jeg også veldig nysgjerrig hvordan et fremtidig arbeidsliv ville se ut for meg som samfunnsviter.

Hva er det beste med praksisplassen din?
Her kan jeg nevne flere ting, men jeg vil hovedsakelig trekke frem at arbeidet passer meg veldig godt med tanke på formen og innholdet i arbeidsoppgavene. Jeg liker å jobbe selvstendig med oppgavene mine, og jeg har vært så heldig at jeg har fått tildelt en stor mengde frihet og tillit fra Kristof (UiBs kontaktperson i Brussel) til å gjøre dette. I motsetning til andre praksisplasser har jeg ikke en fast arbeidstid men heller oppgaver som jeg må fullføre før jeg drar hjem. Dette betyr at jeg er ganske fri til å sette opp arbeidsdagene mine slik jeg vil, selv om det selvfølgelig er enkelte ting som er fastsatt, slik som møter også videre. Innholdet i praksisperioden min har også vært veldig spennende, og jeg har fått studere nærme hvordan blant annet EU-kommisjonen fungerer i praksis i forhold til innovasjon. Jeg har også fått lov til å delta på masse spennende konferanser og foredrag, med dyktige deltakere. Det mest spennende hittil har vært International Day of Democracy som ble avholdt på Europaparlamentet, perfekt for en sampoler/europastudent.

Hva er det mest utfordrende?
Hverdagen her er noe annerledes enn studiehverdagen. Det har vært deilig å ikke måtte grue meg til en krevende eksamensperiode, men samtidig så må en prestere på jobb hver dag. Tempoet er annerledes og man får plutselig litt mer spontane arbeidsoppgaver, som er en overgang fra å være student. Når jeg har jobbet med noen temaer så kommer en også ofte over svært akademiske eller tekniske begreper som det kan ta litt tid før en får tak på.

På hvilken måte får du brukt din studiekompetanse i praksis?
Kunnskapene jeg har fra Europastudier og da særlig EUR-fagene har vært veldig nyttige når det kommer til å sette seg inn i arbeidet Brusselkontoret gjør i forhold til EU. Det å vite navnet og den generelle strukturen på de viktigste institusjonene i EU var veldig grei kunnskap å ha fra før av. Likevel vil jeg ikke si at disse fagene er en nødvendighet for å klare arbeidet, selv om det gjør ting noe enklere. Videre så har MET102 vist seg å være svært nyttig når jeg skal skrive oppgave og lese av ulike mer kompliserte artikler og rapporter. Et av favorittfagene mine, SAMPOL106, har vært praktisk når det kommer til å sette seg inn i andre europeiske land sine systemer og har faktisk også fungert som en bra samtaleåpner på ulike nettverksbyggingsarrangementer!

Vil du anbefale praksis til andre studenter?
Ja! SAMPOL291 er virkelig en veldig bra mulighet som flere bør benytte seg av. Dersom du har ambisjoner om å jobbe internasjonalt er en slik ordning den beste forsmaken og erfaringen en kan få som student.  Det å få ERASMUS+ i tillegg til vanlig stipend har gjort at jeg har hatt en god levestandard her i Brussel, med muligheter for å reise i helgene. Motsetningsvis jobber mange andre studenter her omtrent gratis for å få arbeidserfaring. I tillegg er det supert at man får studiepoeng slik at man ikke må utsette bachelorskriving! Brussel har også et veldig aktivt praktikantmiljø med mange sosiale begivenheter. Det er også masse billige reisemuligheter rundt i Belgia og ellers i Europa i helgene, slik at man ikke bare har jobb på planen mens en er her nede.

Jeg vil anbefale alle sampolere /europastudenter å søke praktikantplass på Universitetet i Bergen sitt Brusselkontor, og dersom dere har noen spørsmål så er det bare å kontakte meg å Facebook eller mail (oliviaaskheim@gmail.com). 

(Denne artikkelen ble publisert i 2018 eller tidligere)