Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Ny ansatt

Kan aktivister slå tilbake mot demokratisk tilbakegang?

Instituttets nyeste Ph.D. kandidat er fascinert av de mange aspektene ved sivilsamfunnet.

Phd candidate
Sampols nye stipendiat skal forske på hvordan sivilsamfunnsgrupper opererer i illiberale regimer.
Foto/ill.:
Mariana Q. Rød

“Vi tillegger sivilsamfunnet mye tillit og ressurser, og ser på dette som en viktig samfunnsverdi. Likevel vet vi for lite om det. Jeg vil gjerne kaste lys på hvordan nasjonale aktivistgrupper manøvrerer de forskjellige arenaene for politisk påvirkning, særlig når nasjonale regjeringer prøver å minimere deres påvirkning", sier Lisa-Marie Selvik.

Selvik er særlig nysgjerrig på hvordan afrikanske sivilsamfunnsgrupper som undertrykkes av illiberale regimer, klarer å stå i mot og bygge opp organisasjoner på regionalt nivå. Hun vil undersøke om aktivister kan motvirke udemokratiske strømninger, som mangel på organisasjonsfrihet, informasjonsfrihet og ytringsfrihet, samt retten til å stemme og å stille til valg.

Selviks Ph.D. er en del av prosjektet “Understanding the backlash against democracy,” også kjent som “Breaking BAD”. Prosjektet ledes av sampolprofessor Lise Rakner, som sammen med CMIs Kendra Dupuy er Selviks veileder.   

Studiet av aktivisme i u-land er ikke nytt for Slevik. Det siste halvannet året har hun vært forsker på CMI, hvor hun blant annet har gjennomført feltarbeid og forsket på sannhetskommisjoner i Haiti, og forsket på reproduktive rettigheter i Tunisia. 

Før det, skrev Selvik sim masteroppgave om Tunisias grunnlovsprosess etter den arabiske våren. Selvik sier tunisiske sivilsamfunnsorganisasjoner skal ha en stor del av æren for at denne prosessen ble en suksess. Disse gruppene vant Nobels Fredspris for sin innsats, noe som hjalp henne veldig å få intervjuer som norsk student på feltarbeid i Tunisia. 

Selvik er opprinnelig fra Oslo, men tilbragte mye av barndommen i Hamar – “Så jeg føler jeg både har en identitet som Osloborger og en som Hamarsing.” Hun fullførte både bachelor- og mastergraden sin ved Universitetet i Oslo, med opphold ved Sciences Po i Paris og the School of Oriental and African Studies ved the University of London.

Beslutningen om å komme til SAMPOL var enkel. “Jeg søkte hovedsakelig på grunn av forskningsmiljøet, men også fordi jeg ville være ved en utdanningsinstitusjon", forklarer hun. 

“CMI og sampol er knyttet til hverandre på flere forskjellige måter – ‘Breaking BAD’ er et godt eksempel – og jeg visste jeg kom til å jobbe med mange dyktige folk. Jeg ville også være tilknyttet en god utdanningsinstitusjon, og jeg tror det er en stor fordel at forskere og studenter holder kontakt. Studenter kan få se real-life implikasjoner av samfunnsvitenskap, og forskere må forklare ting på en forståelig måte, som er god trening ved alle stadier av ens karriere. 

På fritiden er Selvik frivillig ved Centre for Law and Social Transformation i Bergen, hvor hun er tilknyttet to enheter; Democracy & Law og Transitional Justice & Legal Empowerment. 

Hun liker også camping, stuping og kajakkpadling. “Jeg tror det er viktig å finne balanse mellom jobb og privatliv, så jeg vil bruke hobbiene mine til å holde meg oppe disse fire årene", sier Selvik. “Det er overraskende beroligende å enten padle i vannet, eller å være 18 meter under overflaten.”