Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Ny postdoktor

Ny postdoktor forsker på politisk responsivitet

- Selv om valg er essensielle for forholdet mellom velgerne og den politiske eliten, er perioden etter valget og den påfølgende korrelasjonen mellom velgernes forventninger og politikernes output også fundamentalt viktig, sier Sampols nye postdoktor Andrea Fumarola.

New post-doc
Andrea Fumarolas tidligere forskning har fokusert på politisk ansvarliggjøring. I sin nye stilling på Sampol, er han tilknyttet et prosjekt som forskjer på politisk responsivitet, to konsepter han anser som sterkt interrelaterte dimensjoner av demokratisk kvalitet.
Foto/ill.:
Mariana Q. Rød

Hovedinnhold

Fumarola er opprinnelig fra Taranto, en kystby sørøst i Italia. De siste seks årene har han tilbragt i Roma, hvor han skrev sin doktorgradsavhandling “Beyond Economy: Determinants of Electoral Accountability in Central and Eastern Europe (1993-2015)”. Her forsket han på de ikke-økonomiske avgjørende faktorene for politisk ansvarliggjøring i elleve EU-medlemsland som tilhører den tidligere sosialistiske blokken. Fumarolas forskningsinteresser er relatert til valg, representasjon og politisk atferd, temaer han arbeidet med gjennom sitt forskningsengasjement hos the Electoral Integrity Project, ledet av Professor Pippa Norris ved the University of Sydney (Australia), og the GESIS Eurolab i Cologne (Germany) ledet av Professor Ingvill Mochmann.

Fumarolas postdoktorstilling ved instituttet er knyttet til prosjektet “The Politics of Inequality”, ledet av forsker Yvette Peters, som fokuserer på politisk responsivitet. 

- Jeg søkte på denne stillingen noen måneder før jeg forsvarte min doktorgradsavhandling. Jeg ser dette prosjektet som den perfekte fortsettelsen etter doktograden min, siden det hovedsakelig fokuserer på responsivitet fra politiske representanter. Jeg anser ansvarliggjøring og responsivitet som to distinkte men likevel sterkt interrelaterte dimensjoner hva demokratisk kvalitet angår. Selv om valg er avgjørende for forholdet mellom folket og den politiske eliten, er ikke dette nok. Perioden etter valg, når vi ser hvor godt politiske beslutninger stemmer overens med det velgerne forventer, er fundamentalt viktig for politisk ansvarliggjøring. Valg og denne påfølgende perioden blir dermed to sider av samme sak. 

Fumarolas forskning knyttet til “The Politics of Inequality” vil være noe variert, men likevel i hovedsak fokusere på variasjon innenfor politisk responsivitet, og hvordan vi kan forklare det. For å svare på denne problemstillingen skal Fumarola bruke data fra det nå veletablerte Norsk Medborgerpanel, og det nye “Panel of Elected Representatives” som vil inneholde data designet spesifikt for denne forskningen. Den nye postdoktoren skal også knytte sammen sine studier om politisk ansvarliggjøring med sin nye interesse for politisk responsivitet, gjennom en analyse av forholdet mellom disse dimensjonene og partisystemer i en komparativ studie av 25 europeiske land. 

Fumarola har funnet seg godt til rette i Bergen, og byen minner ham noe om sin hjemby;

- med kysten, gode fiskemuligheter, sterk vind og fantastiske solnedganger. Men jeg liker også Bergens særegenheter, som regnet. Lyden av regnet gjør dagene på kontoret mindre monotone. Dagene med fint vær blir da ekstra magiske. 

På fritiden liker Fumarola å se på fotball og basketball med venner og kollegaer. Han liker også løping, en aktivitet han synes Bergen er ideell for, med sitt kystlandskap og mange fjell. Han har derfor satt det som et mål for sin postdoktorperiode i Bergen å løpe halvmaratonet i Bergen City Marathon.