Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Vitnesbyrd

Administrativ og vitenskapelig assistent ved U4 Anti-Corruption Resource Center

Maria Helena Meyer Dolve leverte sin mastergrad i sammenliknende politikk i 2017. Etter å ha hatt fokus på bistand og utvikling gjennom sin egen mastergrad, landet hun kort tid senere stillingen som administrativ og vitenskapelig assistent ved U4 Anti-Corruption Resource Center hos CMI.

Hovedinnhold

Om du ønsker å jobbe som vitenskapelig assistent anbefaler jeg å skrive masteroppgaven din om noe du er interessert i, men i tillegg se hva som finnes av prosjektmuligheter på universitetet og andre institusjoner. Det vil gi deg et større kontaktnettverk

Hvor jobber du nå / hva jobber du med?

Nå jobber jeg som administrativ og vitenskapelig assistent ved U4 Anti-Corruption Resource Center i Bergen. U4 er et antikorrupsjonssenter under Christian Michelsens Institutt (CMI). CMI er et tverrfaglig forskningsinstitutt som jobber med internasjonal utvikling, og blant annet tilbyr skriveplasser for masterstudenter som skriver oppgave om utviklingsrelaterte tema. U4 er finansiert av flere bilaterale utviklingsdirektorater og utenriksdepartementer, som blant annet NORAD og Det australske utenriksdepartementet, og studerer korrupsjon fra et utviklingsperspektiv.

Min jobb er å bistå rådgiverne på U4 med vitenskapelig arbeid, som for eksempel litteraturgjennomgang, vitenskapelige intervjuer, og tekstproduksjon. I tillegg har jeg ansvar for en rekke administrative oppgaver som å skrive møtereferater, datainnsamling til årsrapport, og organisering i forbindelse med arrangementer og workshops U4 holder i Norge og utlandet.

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?

Det beste med jobben min er å få arbeide med noe som er så relevant for utdannelsen min, og noe som jeg virkelig interesserer meg for. Jeg har i mange år vært opptatt av og har hatt et ønske om å jobbe med bistand og utvikling. I tillegg er det spennende og utviklende å være del av et så internasjonalt miljø som CMI og U4 er, og jeg har mulighet til å reise. Jeg har blant annet vært i Berlin i forbindelse med et nytt prosjekt om innovasjon i anti-korrupsjon. 

Det mest utfordrende er nok å administrere tiden min, og å klare å si nei. Som vitenskapelig og administrativ assistent blir jeg ofte dratt i flere retninger, og det er mange som trenger assistanse. Samtidig er arbeidet mitt faglig utfordrende. Jeg lærer hele tiden noe nytt og bygger videre på sampol-bakgrunnen min.

Hvorfor valgte du å studere sammenliknende politikk (sampol)?

Det er faktisk litt tilfeldig at jeg havnet på sampol. Jeg har lenge vært interessert i politikk og engasjerte meg både i skolepolitikk og ungdomsparti på videregående. Jeg ville studere statsvitenskap, og jeg var bestemt på å studere i Bergen. Jeg trodde først at det ikke var statsvitenskap i Bergen, siden det er delt i sampol og admorg og ikke heter «statsvitenskap». Etter å ha lest mer om studieprogrammet forsto jeg at det måtte bli sampol. Jeg tenkte ikke mye på jobb etter studiene da jeg valgte studieprogram, men bestemte meg ut ifra interesse. Men jeg er absolutt fornøyd med at det ble sampol! Valget om å søke på masterprogrammet i sampol var nok noe mer strategisk, da jeg visste at programmet holder et høyt nivå både i nasjonal og internasjonal sammenheng. 

Hvordan har utdannelsen din hjulpet deg i å få jobben du har nå? På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng?

Utdannelsen min har hjulpet svært mye i å få jobben jeg har nå. Dette er nok først og fremst fordi det er en vitenskapelig stilling, hvor jeg er nødt til å kjenne til politiske prosesser, internasjonale aktører og hvordan de samhandler. I tillegg har sampol, og spesielt mastergraden i sampol, sterkt fokus på metode, noe som er svært viktig for stillingen. Valget av tema for masteroppgaven min har også vært viktig. Fordi jeg lenge har hatt interesse for bistand, utvikling og styresett, valgte jeg å skrive om nettopp dette. Temaet for oppgaven hadde nok mye å si da jeg ble ansatt, siden U4 jobber med nettopp dette.

Føler du at utdannelsen ved Institutt for sammenliknende politikk har gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?

Ja, det føler jeg. Allerede på bachelor har vi mulighet til å få frie studiepoeng for å være praktikanter. Jeg var blant annet studentpraktikant i Askøy kommune under bacheloren, noe som gav meg unik innsikt i arbeidslivet. Gjennom praktikantforholdet fikk jeg også bekreftet at sampol var kjent i Bergensområdet, også utenfor akademia. Ofte når jeg presenterte meg og sa at jeg studerte sammenlignende politikk, svarte folk ”Åja, sampol”. Sammenlignet med andre masterprogram i statsvitenskap, må jeg igjen trekke frem metodefokuset. At vi har obligatoriske fag i statistikk og økonometri, og mulighet til videre fordypelse i dette, gjør at sampolere kan søke jobber som tradisjonelt har vært forbeholdt for eksempel økonomer eller samfunnsøkonomer.

Sampol er også et veldig fleksibelt studium. Til tross for mye pensum, har vi få forelesninger og seminar. Jeg har derfor hatt mulighet til å engasjere meg blant annet på Kvarteret og tidsskriftet LatinAmerika, og jobbet mye ved siden av studiene. Dette har også vært viktig erfaring for jobben jeg har nå. I tillegg utsatt jeg masteren min et semester for å være praktikant på Den norske ambassaden i Brasilia, hvor jeg også fikk bekreftet at verktøyene jeg har fått gjennom sampol er ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Hva vil du anbefale til studenter som ønsker en tilsvarende jobb?

Om du ønsker å jobbe som vitenskapelig assistent anbefaler jeg å skrive masteroppgaven din om noe du er interessert i, men i tillegg se hva som finnes av prosjektmuligheter på universitetet og andre institusjoner. Det vil gi deg et større kontaktnettverk og større bevissthet om hvilke muligheter du har. Jeg var for eksempel tilknyttet CMI da jeg skrev masteroppgaven min, og ble derfor med i et arbeidsmiljø som siden ledet til jobb. I tillegg vil jeg anbefale så mange som mulig å ta praktikantopphold under studiene. Enten det er gjennom sampol eller for eksempel i utenrikstjenesten, for å få relevant arbeidserfaring. Og så klart, engasjer deg i noe og dra på utveksling! 

Informasjon om mulighetene for å skrive sampolmaster ved CMI finner du her.

Publisert av Mariana Q. Rød