Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Emner

En klassiker fornyes

SAMPOL105, stat- og nasjonsbygging, har satt preg på sampolstudenters første studieår over mange år. Dette semesteret har faget gjennomgått betydelige endringer, og resultatene er svært positive.

Forelesning
Emneansvarlig for SAMPOL105, professor Lise Rakner, er svært fornøyd med emnets utvikling.
Foto/ill.:
Beate Felde

Hovedinnhold

- Her er det absolutt blitt gjort noe riktig. Nå har jeg lest gjennom eksamensoppgavene, og mitt inntrykk er at studentene har lært kjempemasse dette semesteret. De er rett og slett mye flinkere enn de var til jul, sier emneansvarlig, professor Lise Rakner.

Sampol goes global

Den største endringen, er det Rakner kaller «Sampol goes global». Pensum er utvidet, men det er også tematikken og det geografiske fokuset.

- Vi har tatt inn statsbygging i de tidligere koloniene på pensum, slik at vi nå også dekker for eksempel statsbygging, separatistbevegelser og mer i Asia, Latin-Amerika og Afrika i tillegg til den tradisjonelle litteraturen som omhandler Europa.

Basert på studentenes tilbakemeldinger, er Rakners inntrykk at endringene har vært en suksess. Emneevalueringer viser derimot også at studentene mener pensumet er for stort, og at artiklene er tunge å lese.

- Men studentene som har lest artiklene, får mye ut av dette på eksamen, så det var flott å se! Så må vi jobbe med å fordele pensumet jevnere i løpet av kurset, særlig den globale biten, og bør nok redusere den totale mengden pensum. Fremover skal vi generelt få en bedre integrasjon av artikler og pensumbøker.

Universitetslektor Kjetil Evjen som også har jobbet med endringene, sier det klassiske fokuset har blitt ivaretatt, men at emnets horisont er utvidet. 

Økt fokus på digitalisering

De ansatte med ansvar for emnet har jobbet bevisst med digitalisering, og med et mål om å få flere å delta. De to viste seg å henge tett sammen;

- Vi har for eksempel eksperimentert med mentimeter, vi har hatt summegrupper hvor studentene har tastet inn svar på mobilen som så har blitt vist på tavlen. Denne interaksjonen tror jeg har gjort at flere har deltatt, og vi har fått flere studenter engasjert. Dette, og andre tekniske hjelpemidler som forbedrer interaksjonen, skal vi definitivt fortsette med!

Rakner har fortsatt sitt fokus på kvinner og muntlig deltagelse, og synes utviklingen har vært positiv gjennom vårsemesteret. Et annet aspekt ved den digitale satsningen har vært en mer omfattende og kreativ bruk av Mitt UiB, hvor Evjen har jobbet med å forenkle og samle relevant informasjon på ett sted.

- Dette har fungert veldig fint. Ingen har etterlyst de tradisjonelle utskrevne studieheftene for å si det sånn, sier Evjen.

Blant semesterets høydepunkter, trekkes Eurovision-forelesningen frem. Her ble Eurovision Song Contest brukt for å forklare europeisk integrasjon. Rakner sier et av målene for neste runde av SAMPOL105 må bli å finne enda bedre ESC-sanger. Utenom dette, har studentene uttrykt stor interesse for forelesningene som omhandlet separatistbevegelser utenfor Europa og globalisering.

Andre planer for emnet fremover inkluderer å opprette en egen twitterkonto for faget, som SAMPOL106 har hatt, hvor informasjon og dagsaktuelle artikler kan deles.

Rakner trekker også frem seminarledernes rolle i å bidra til studentene og emnets utvikling.

- De gjør rett og slett en kjempejobb, og er en stor ressurs for oss!