Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Masterstudier

- Kvinnelige politikere kommer ikke tilbake etter politiske skandaler

Kim Arne Hammerstad leverte nylig sin masteroppgave i sammenliknende politikk. 

Kim Arne, mastervideo

Produsent:
Mariana Q. Rød

Hovedinnhold

I sin masteroppgave undersøkte Hammerstad om kjønn påvirker hvordan norske politiske skandaler har utspilt seg. Etter å ha analysert 66 000 avisartikler, har han funnet en sterk sammenheng mellom kjønn og både hvordan de politiske skandalene forløper, og konsekvensene i kjølvannet av skandalene. I videoen oppsummeres oppgavens viktigste funn.