Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Forskning

Sampolforsker med nytt forskningsnettverk om postkonfliktstudier

Forsker og Marie Curie Fellow ved Institutt for sammenliknende politikk og University of Cambridge, Gyda Sindre, har opprettet et ambisiøst forskningsnettverk og nettportal som går i dybden på flere aspekter tilhørende postkonfliktstudier.

Gyda Sindre
Et av målene bak forskningsinitiativet er å koble litteraturen om politiske partier med litteraturen om postkonfliktstudier, sier leder av nettverket Gyda Sindre.
Foto/ill.:
Claire Smith, University of York

Hovedinnhold

Nettverket som heter Politics After War, eller PAW, tilrettelegger for samarbeid og kunnskapsdeling blant forskere som er interessert i temaer som utviklingen av partipolitikk, politisk mobilisering og forholdet mellom stat og samfunn i stater som har opplevd borgerkrig eller intern konflikt. Forskningen tilknyttet nettverket ser på opprørsgruppers overgang til partier, utviklingen av denne typen partier, statsbygging og demokratisering. Særlig forholdet mellom hvordan konflikter tar slutt og konsekvensene av det, organisering av opprørsgrupper og deres overgang til regulære politiske grupperinger i fredstid og valg i postkonfliktstater er av interesse for forskningen i det nye nettverket.

Bidrar med større perspektiv

Eksisterende analyser av opprørsgrupper fokuserer i stor grad på overgangsfasen etter en konflikt har tatt slutt. Dermed har vi fått mange forklaringer på de utfordringene opprørsgrupper møter på i fredstider, i overgangen til politiske partier.

- Noen aspekter tilknyttet disse transformasjonene er derimot lite utforsket, som betydningen av hvordan konflikter tar slutt og arven av krigene de utkjempet og karakteristikkene ved de. Her kan nyanser bety mye, og være helt avgjørende, sier Sindre.

Også karakteristikker knyttet til forskjellige opprørsgrupper trenger å bli forsket på mer. Avgjørende for deres videre utvikling er kjennetegn som hvilken ideologi de stod for, identitet, hvilke nettverk de bygger seg opp og organisatorisk struktur. Dette er blant annet tema for et spesialnummer i tidsskriftet Government and Opposition, redigert av Sindre, som kommer ut senere i år. Disse elementene har store konsekvenser for utviklingen av partipolitikk, statsbygging, fred og demokrati langt utover overgangsfasen som følger rett etter konflikten – og kan følge en stats utvikling i mange tiår.. Det er derfor et svært viktig tema å bygge opp større kunnskap om.

Samler et topplag av forsker

Nettverket, som er delvis finansiert av SPIRE-midler, ble formelt lansert i april i år og markert ved den første Politics After War konferansen arrangert på Jesus College i Cambridge. Med på laget er anerkjente forskere fra over 20 universiteter og forskningsinstitutt, blant annet University of Cambridge, Columbia University og United Nations Department of Peacekeeping Operations. Også UiB-professor og prodekan for forskning Ragnhild Louise Muriaas er tilknyttet nettverket.

Forskerne har bakgrunn fra forskjellige spesialfelt og områder. Sindre som har initiert nettverket forsker på politiske partier og tidligere opprørsbevegelser i Asia og på Balkan. Andre er eksperter på Latin-Amerika, Afrika, Midtøsten og Balkan.

Besøk Politics After Wars nettisde her.