Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Praksis

Praksisstudent presenterte Bergen på UNESCO-samling i Østersund

Theodora Thomassen Urdesic som er praksisstudent hos næringsseksjonen i Bergen kommune, presenterte forrige uke Bergen på en samling for UNESCO-nettverket Creative Cities of Gastronomy.

Praksisstudent på UNESCO-samling i Østersund
Theodora Thomassen Urdesic presenterte Bergens erfaringer under UNESCO-eventen i Østersund, som fokuserte på det EU-støttede prosjektet Youth4Food som skal jobbe for at flere unge velger å arbeide innen mat.
Foto/ill.:
Theodora Thomassen Urdesic

Hovedinnhold

Theodora Thomassen Urdesic tar høstsemesteret 2018 sampols praksisemne SAMPOL290. Hun søkte seg til næringsseksjonen i Bergen kommune. 

- Jeg bet meg veldig merke i at næringsseksjonen jobbet opp mot UNESCO, og at man samarbeider internasjonalt, samtidig som man får se hvordan man jobber internt i kommunen. Det var den største grunnen til at jeg søkte meg akkurat dit. 

Forrige uke reiste Urdesic som næringsseksjonens representant til Østersund i Sverige, sammen med Heidi Bjønnes Larsen fra Hordaland Fylkeskommune, for å delta på møter med delegasjoner fra fire andre europeiske byer som i likhet med Bergen er medlemmer av UNESCOs nettverk Creative Cities of Gastronomy. Nettverket samler europeiske byer som gjennom målrettet arbeid opp mot sin lokale matkultur har oppnådd status som Creative City of Gastronomy. 

- Målet var her å arbeide med det EU-støttede prosjektet Youth4Food som skal jobbe for at flere unge velger å arbeide innen mat. Byene som er representert er Dénia (Spania), Parma (Italia), Gaziantep (Tyrkia), Østersund (Sverige) og Bergen. Min rolle har vært å observere samarbeidet, samt holde en presentasjon om utfordringer og muligheter for unge matentreprenører i oppstartsprosessen. På møtene har jeg fått innblikk i hvordan det arbeides med mat og utveksling byene imellom, samt hvilke logistiske og språklige utfordringer man møter på i et slikt samarbeid. Møtene ga mulighet til å dele erfaringer og se hvordan de andre europeiske UNESCO-matbyene arbeider med mat og entreprenørskap, og sammenligne det med hvordan Bergen jobber. 

Bakgrunnen for Urdesics presentasjon er rapporten hun skriver under sitt praksisopphold, hvor hun undersøker Bergens muligheter og utfordringer knyttet til UNESCO-tittelen og lokal matkultur.