Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Praksis

Erfaringer fra praksis i Austevoll

Høstsemesteret 2018 har hele 4 praksisstudenter fra sampol jobbet i Austevoll kommune. Her deler Sara B. Strand, Silje Rønning, Johan Ellingsen Wold og Hans Martin Corneliussen sine erfaringer.

Praksisstudenter.
Et av høydepunktene for praksisstudentene var studieturen til Brussel.
Foto/ill.:
Austevoll kommune

Hovedinnhold

Visste du at Norges soleklart beste kommune på næringsliv, ifølge NHO, ligger i midt-Hordaland? Visste du at det er flere som pendler fra Bergen til Austevoll enn fra Austevoll til Bergen? Er det ikke rettferdig å lande på spørsmålet om hvorvidt en kan kalle Bergen en drabantby for Austevoll? Fra spøk til alvor, er Austevoll praksisplassen for den som vil oppleve Utkant-Norge, men som vi skal forklare, er ikke dette en vanlig norsk kommune. NHOs fjerde beste kommune på landsbasis har tatt imot praksisstudenter fra sampol i flere år.

Med litt over 5000 innbyggere er Austevoll en liten kommune uten fastlandsforbindelse, men det er ikke den typiske vestlandskommunen. Med én bedrift per familie (1000 bedrifter på 5000 innbyggere) er Austevoll ledende på innovasjon og entreprenørskap innen den blå næringen.

Problemstillinger man aldri har tenkt over har blitt store kilder til både kapital og arbeidsplasser. Det vi som praktikanter møter av næringsliv og innovasjon er imponerende. Det finnes en undervannsdrone som stusser vekk havvekst fra skroget til skip for å redusere motstand i vannet, som redsurer drivstoffbruk og CO2-utslipp. Det har blitt funnet opp streamere som slepes bak skip som brukes til seismiske operasjoner som for eksempel oljeboring. Det jobbes med å etablere Nord-Europas største kråkebollefarm, hvor grunderne har funnet ut hvordan kråkeboller skal fores for å bli en delikatesse. Utenfor den blå næringen har en entreprenør laget små mobile hotellrom, der flere kan få plass i en container, ypperlige for festivaler og arrangementer med knapp plass. I tillegg kommer Norges mest aktive og fremtidsrettede fiskerisektor. Det er næringslivet som gjør at kommunehverdagen ikke bare handler om administrativt arbeid, det er også en sjanse til å bruke tilegnede evner opp mot privat sektor.

Hverdagen

Dagene begynner tidlig med en 40 minutters båttur fra Strandkaien til Austevoll. Så er det en kort busstur før vi ankommer kommunehuset på Storebø. Vi har egne kontorer, men arbeidsmiljøet på kommunehuset er veldig avslappende og jovialt, som passer fint med en hektisk hverdag.

Våre arbeidsoppgaver varierer. Vi jobber i team, men blir også bedt om å bli med på møter på egen hånd og får individuelle arbeidsoppgaver. Praksisstudentene har blant annet jobbet med frivillighetssentralen, jobbet med kulturminneplanen og en app om Austevolls maritime kulturarv, jobbet med kommuneplanen, planlagt tur til Brussel, samt planlagt tiltak mot marin forsøpling.

Hospitantopphold i Brussel

Som medlemkommune i Vest-Norges Brusselkontor ble Austevoll kommune sine praktikanter sendt til et kort hospitantopphold i Brussel, for å samarbeide med deres praktikanter, drive nettverksbygging, og tilegne seg kunnskap om norske bedrifter etablert i Brussel. Dette ble fire morsomme og hektiske dager der vi ikke bare fikk besøke EUs institusjoner og aktører på nært hold, vi fikk også en solid innføring i hvor avgjørende EU er for kommune-Norge. Vi besøkte EU-parlamentet, UIBs Brusselkontor, NHOs Brusselavdeling, og deltok på European Policy Centre sin konferanse om EUs framtid og framtidige rammeverk. Her fikk vi til og med fikk møte selveste Herman Van Rompuy (tidligere EU-rådspresident). Både sampolnerder og mat- og ølentusiaster fikk slukket sine lyster på denne turen. Austevoll er i høyeste grad en internasjonaliseringskommune som er interessant for EU og andre maritime samfunn rundt om i verden, derfor var relevansen og interessen vi merket rundt Austevoll naturlig.