Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Sampolkonferansen 2019

Sampolkonferansen 2019 - Godt i gang med planleggingen!

Det er en glede å meddele at arbeidet med Sampolkonferansen 2019 er i full gang! Temaet for årets konferanse er klima og samfunnsvitenskapen. Målet for konferansen er å belyse hvordan samfunnsvitenskapen bidrar til klimaforskning og konkret politikkutforming.

Logo: Sampolkonferansen 2019
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Klimadebatten vekker stadig oppsikt; skolestreik for klima og Parisavtalen er gjengangere i mediene. Den politiske mobiliseringen klimasaken har skapt verden over, åpner for at samfunnsvitenskapen bidrar med å forstå hvilken krise vi er i og hvordan vi kan kjempe for å forhindre de verste konsekvensene. Økt forståelse av menneskelig handling på politiske arenaer og demokratiske utfordringer må belyses for å kunne implementere god bærekraftig politikk. Dette er temaer samfunnsvitenskapen kan hjelpe oss med å forstå, noe vi søker å gjøre gjennom sampolkonferansen 2019.

Konferansen holdes 3 og 4 oktober 2019 og skal innom mange tema. Vi ønsker ikke å røpe for mye, men kan si at det vil være kjente innledere og eksperter som snakker om alt fra klimaflyktninger, til demokratisk bærekraft og klimarettferdighet. De ulike temaene vil presenteres gjennom samtaler, debatter og innlegg.

Det nye styret tok over stafettpinnen i oktober 2018 og er kommet bra i gang med forberedelsene av konferansen. Blant alle de vanlige forberedelsene, har årets styre jobbet for å få ny logo og grafisk profil. 

Styret ønsker å fremheve at det er mye å se frem til for både sampolstudenter og andre interesserte. Frem mot konferansen vil det blir arrangert både slippfester, konkurranser på sosiale medier og frokostmøte om temaet. Høydepunktet er naturligvis konferansedagene i oktober, to fulle dager med spennende innlegg og samtaler av anerkjente forskere og eksperter.

Leder for Sampolkonferansen 2019, Nadia Rojahn Martinsen, uttrykker bestemt:

«Dette er en fantastisk mulighet til å se klimasaken bli tatt opp av engasjerende forskere og eksperter, og vil garantert gi innsikt og ny kunnskap om krisen vi står overfor».

Vi gleder oss, og håper du gjør det! PS: kjøp billett raskt, forrige konferanse ble utsolgt!

Følg oss gjerne på sosiale medier og nettsiden vår for å få oppdateringer på program og arrangement.

Nettside:   sampolkonferansen.no

Facebook:  https://www.facebook.com/Sampolkonferansen/

Twitter:      https://twitter.com/sampolkonf

Instagram: https://www.instagram.com/sampolkonferansen/

Det vil jevnlig slippes informasjon frem til konferansen i oktober.