Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Praksis i sammenliknende politikk

Ønsker å løfte frem unge mennesker

Slik er det å være i praksis hos Maritime Bergen.

Maritime Bergen
Foto/ill.:
Maritime Bergen

Hovedinnhold

Hvem er Maritime Bergen?

Maritime Bergen er en nettverksorganisasjon, med over 150 medlemsbedrifter, og som jobber for hele den maritime klyngen i Bergensregionen. Maritime Bergen har som ambisjon å være en aktiv pådriver i arbeidet med å synliggjøre, fremme og styrke maritim næringen i Hordaland og Sogn og Fjordane. Næringer som tilhører den maritime klyngen defineres som alle virksomheter som eier, opererer, designer, bygger og leverer utstyr eller tjenester til alle typer skip. Våre hovedmålsettinger er synliggjøring og omdømmebygging, myndighetskontakt og rekruttering og kompetansebygging. Vårt arbeid består i alt fra å påvirke politikere for å få lagt gode rammebetingelser slik at det fortsatt kan drives shipping i og fra Bergen, til å rekruttere unge inn til den maritime bransjen.  

Hva arbeider studenter som har praksisplass hos dere med?

Maritime Bergen mener det er viktig å ta i bruk ny og viktig kompetanse. Vi ønsker å løfte unge mennesker opp og frem generelt, og ikke minst inn i shipping, som vi fortsatt skal leve av i generasjoner fremover. Vi er fire ansatte i Maritime Bergen og har siden 2008 hatt praksisstudent hos oss hvert semester.

Studenter som er utplassert her er fullverdige medlemmer av administrasjonen, og gjør oppgaver på lik linje med oss andre. Dette innebærer alt fra å skrive referat fra møter, lage nettsaker, sende ut medlemsundersøkelser og -invitasjoner, være med å på planlegging og gjennomføring av konferanser, holde dialog med politikere og beslutningstakere osv. Vi ønsker at studenten skal få oppleve mest mulig i løpet av praksisen. Når det kommer til rapporten som skal skrives i forbindelse med praksisoppholdet kommer vi frem til tema på denne i samarbeid med studenten; dette skal være nyttig for Maritime Bergen og interessant for studenten.  

Hvordan opplever dere det å ha studenter hos dere i praksis?

Vi har svært gode erfaringer med studenter fra sammenliknende politikk, noe som er grunnen til at vi fortsatt er med på denne ordningen. Da vi jobber mye med arrangement rettet mot unge, er det verdifullt å ha unge «sparringspartnere» som blant annet kan hjelpe til med at vår markedsføring treffer aldersgruppen vi ønsker å nå. Vår erfaring er at studentene får et forsprang og en fordel på arbeidsmarkedet i forhold til andre studenter som ikke har like relevant arbeidserfaring.