Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Flyktningers rettigheter

Hvem er (u)beskyttet av loven?

– Migrasjon er et viktig område innen lovgivning fordi status utgjør en enorm forskjell. Har du status som 'statsborger' beskyttes du av loven på en helt annen måte enn flyktninger og migranter.

Grenseovergang
Ulike lands asylregler avgjør hvilken - og hvor god beskyttelse asylsøkere kan få. – Flere land er utenlukkende opptatt av å returnere flyktninger, og dette gjenspeiles i alle ledd av deres asyl- og integreringspolitikk, sier jurist Jessica Schultz.
Foto/ill.:
COLOURBOX

Hovedinnhold

Slik åpnet professor Siri Gloppen seminaret 'Researching Migration and Law', hvor fire migrasjonsforskere kom sammen for å diskutere hvordan loven - eller fraværet av den - påvirker migranter og flyktningers liv og rettigheter.

UiB-forskerne Hakan G. Sicakkan fra Institutt for sammenlignende politikk og Jessica Schultz fra Juridisk Fakultet presenterte sine forskningsprosjekter, PROTECT og TEMPRO, som begge fokuserer på hvordan endringer og utviklinger i europeisk og global asylpolitikk og juridiske rammeverk påvirker flyktningvern.

Virtuelt tilstede var også forskerne Jeffrey Staton fra Emory University og Edgar Cordova fra Center for Research and Higher Studies in Social Anthropology, Mexico, som begge har tatt i bruk visuelle metoder som drama og foto for å dele flyktningers opplevelser og utfordringer i USA og Hellas.