Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nyhet

Horizon Europe: Arjan Schakel skal lede arbeidsgruppe

Forskningsprosjektet LEGITIMULT har nylig mottatt midler fra Horizon Europe. Målet er å se nærmere på tiltak gjort under Covid-19 pandemien og hvordan disse blir påvirket og påvirker flernivåstyring og demokratiske prosesser. Arjan Schakel, ansatt ved institutt for sammenliknende politikk og finansiert av Trond Mohn stiftelsen skal lede en av arbeidsgruppene i dette store prosjektet. Vi tok en tur innom kontoret hans for å høre litt mer om prosjektet.

Arjan Schakel
Foto/ill.:
Arjan Schakel

Hovedinnhold

 

Gratulerer! Kan du fortelle oss noe mer om prosjektet og hva du skal gjøre? 

"Tiltakene som ble satt igang under Covid-19 pandemien i Europa ble besluttet og implementer av ulike nasjonale, internasjonale og undernasjonale regjeringer. LEGITIMULT skal analysere effektene av flernivåstyring på disse tiltakene og vurdere i hvilken grad flernivåstyringer påvirkerer effekten disse tiltakene har hatt på demokratisk strying. 

LEGITIMULT vil i stor grad bruke data som er innhentet og analysert av min forskningsgruppe som er involvert i forskningsprosjektetet "Strenghtening Regional Democracy",  finansiert av Trond Mohn stiftelsen.  Vi har samlet en stor mengde av regionale data og har utviklet flere indikatorerer for å  se på regional demokratisk styring. I prosjektetet LEGITIMULT skal jeg lede en av arbeidsgruppene som skal utvikle og analysere et stort kvantitativt datasett. Datasettet skal fange opp pandemitiltak gjort i 31 europeiske land, demokratiindikatorer og indikatorer som beskriver flernivåstyring innenfor land. Målet er å se i hvilken grad flernivåstyring modererer effekten av Covid-19 tiltak på demokratisk styring. 

Og hvilken betydning håper dere dette vil ha i håndteringen av kommende kriser? 

"En av hovedmålsetningene til LEGITIMULT er å samkjøre anbefalte politiske strategier og praktiske verktøy for å kunne legitimere krisehåndering i eventuelle fremtidige krisesituasjoner. Dette verktøysettet skal bli utviklet i den eksperimentelle fasen av prosjektet, hvor interaktiv læring og praktiske verktøy skal både bli testet, og designet, i samarbeid med borgere, beslutningstakere og utøvere gjennom aktiv deltagelse."