Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Bergel Global

Bergen Global

På Bergen Global jobber vi med å formidle forskning på globale samfunnsutfordringer. Som praksisstudent får du planlegge, promotere og gjennomføre arrangement om viktige samfunnsspørsmål.

BG
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Bergen Global er et samarbeid mellom UiB og CMI, og sammen med flere andre forskningsinstitusjoner arrangerer vi nærmere 100 arrangement i året, alle under mottoet «making sense of global challenges».

Arrangementene våre retter seg mot forskere, studenter og allmennheten, og alt er gratis og åpent for alle. Vi arrangerer frokostmøter, forelesninger, panelsamtaler, litterære salonger og mye annet – alt om globale samfunnsutfordringer.

Som praksisstudent hos oss blir du del av redaksjonen til Bergen Global. Du vil jobbe tett med de andre i gruppen og spille en sentral rolle i driften vår. På redaksjonsmøtene er det rom for å komme med ideer og innspill på alt fra relevante problemstillinger for mulige arrangement til Bergen Global sitt kommunikasjonsarbeid.

De fleste arrangementene våre er hybride, og som praksisstudent vil du få teknisk opplæring og ansvar for kamera, lyd og livestream under arrangement. Du vil også få i oppgave å foreslå arrangement, kontakte relevante deltakere, legge opp til mulige temaer for møter, samt utarbeide arrangementstekster, innhold til sosiale media og promoteringsmateriale.

Bergen Global tilbyr blant annet:

  • et variert og innholdsrikt praksisopphold med rom for kreativitet og innspill
  • frihet til å forme dine egne oppgaver og ditt eget praksisopphold
  • kjennskap til forskning og prosjekter ved UiB, CMI og andre forskningsinstitusjoner, og mulighet til å bygge et spennende nytt nettverk
  • opplæring i det tekniske arbeidet rundt arrangementer, og erfaring fra planlegging og gjennomføring av hybride arrangement
  • egen lesesalsplass som er tilgjengelig hele semesteret

Bergen Global har plass til to praksisstudenter. Ønsker du praksisplass hos oss bør du være målrettet, ansvarsbevisst og ikke redd for å ta initiativ. Du bør ha interesse for globale samfunnsutfordringer og internasjonale problemstillinger og utvikling. Våre arrangement kobler aktualitet og forskning, så du må også holde deg oppdatert på nyhetsbildet i verden.  

 

Kontaktinformasjon:

Susanne Hoggen Kippersund, susanne.kippersund@uib.no eller telefon 45 60 25 98.

Nettsider: www.bergenglobal.no