Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Ny førsteamanuensis ved Sampol

Velkommen Kyle!

Vi er glade over å kunne ønske Kyle Marquardt velkommen som ny kollega ved instituttet

Portrait of Kyle Marquardt
Foto/ill.:
Anna Polster

Hovedinnhold

Kyle ble ansatt april 2022 og kom da fra en stilling som førsteamanuensis ved HSE universitetet i Moskva (2019–2022). Fra 2015 - 2022 var han ansatt som forsker og postdoktor ved Göteborgs universitet. Doktorgraden (2015) og mastergraden (2010) i statsvitenskap har han fra University of Wisconsin-Madison. I tillegg har Kyle en mastergrad i områdestudier: Russland, Øst-Europa og Sentral-Asia fra Harvard (2009) og en bachelorgrad i tysk fra Grinnell College (2005).

Kyles forskning har to hovedfokus. Det ene er forholdet mellom språk, identitet og separatisme i Sovjetunionen. Her gjør han bruk av både kvantitativ analyse av surveydata, så vel som kvalitative case-studier. Han vært på feltarbeid i Aserbajdsjan, Kasakhstan, Moldova, Russland og Turkmenistan.

Det andre forskningsfeltet setter søkelys på fordelene og ulempene ved å bruke eksperter til å kode viktige samfunnsvitenskapelige konsepter. Dette arbeidet bygger direkte på hans erfaringer fra Varieties of Democracy (V-Dem) Institute, et storskala datainnsamlingsforetak som henter inn eksperter for å undersøke politiske institusjoner rundt om i verden, og som dekker de fleste land fra 1789 til i dag. Kyle er for tiden prosjektleder ved V-Dem for Measurement and Methods. Sammen med Daniel Pemstein (North Dakota State University) og Brigitte Seim (University of North Carolina at Chapel Hill)  jobber han med en bok som anvender erfaringer fra V-Dem-prosjektet på andre kontekster.