Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nyhet

Fagprofil med fokus på arbeidsliv og velferdsstaten

Hvilke utfordringer står velferdsstaten ovenfor i en post-pandemisk periode og hvordan fungerer et arbeidsmarket i avanserte kapitalistiske land? Ny fagprofil ved instituttet skal forsøke å gi studentene svaret.

A photo of Georg and Franca outside the institute of comparative politics
Foto/ill.:
Emma Gyllander, UiB

Hovedinnhold

Institutt for sammenlignende politikk lanserer høsten 2022 en ny fagprofil om velferdsstaten og ønsker med det å gi studentene en dypere forståelse for de utfordringer en velferdsstat står ovenfor. I fagprofilen inngår to emner. "SAMPOL272 The politics of care work and the welfare state" er et helt nytt emne som undervises av professor Franca Van Hooren ved Universitetet i Amsterdam og som denne høsten er gjesteforsker ved Sampol. Franca har følgende og si om kurset: "Faget vil gi en innsikt i arbeidsforholdene til helsearbeidere over hele verden og hvordan deres vilkår påvirkes av offentlige beslutninger og politiske avgjørelser". 

 

"SAMPOL216 Labour Markets Policies in Comparative Perspective" undervises av Georg Picot og har vært et populært 200-emne blant sampol-studentene i flere år. Emnet er svært forskningsnært og knyttet til Picots NFR-prosjekt "Bringing in the state: The politices of wage regulation and low-wage employment". Picot oppsumerer emnet på følgende måte: "Emnet dekker det grunnleggende om noen av dagens mest brennende temaer innen arbeidsmarkedet. Studentene vil bli utstyrt med en grunnleggende forståelse av arbeidsmarkedspolitikk samtidig som vi vil utforske viktige dagaktuelle utfordringer som digitalisering, gig-økonomi og arbeidsintegrering". 

 

Van Hooren viser til at sammenhengen mellom de to fagene er nærliggende og sier videre: "Studenter som også følger faget SAMPOL216 vil oppnå en helhetlig generell forståelse av arbeidsmarkedets politikk, aktører og utviklingstrekk. Dette er faktorere som spiller en viktig rolle for arbeidsforholdene i helsesektoren". Picot peker videre på hvordan de to emnene begge tar utgangspunkt i komparativ velferdsstatlig forskning. Han påpeker likevel at emnene ikke overlapper, men utfyller hverandre: "Kunnskapen fra et av kursene vil være nyttig i det andre og vise versa. Studenter som tar begge emner vil ikke oppleve unødvendige repitisjoner". 

 

Instituttet har hatt som mål å sette sammen fagprofiler i spesialiseringen på 200-nivå. En fagprofil gir studentene anledning til en tydeligere fordypning innenfor et felt av faget. Denne høsten tilbyr instituttet en fagprofil på arbeidsliv og velferdsstaten i et komparativt perspektiv. Emnene som inngår i fagprofilen, er tenkt å utfylle heverandre og er særlig egnet å ta sammen. "Arbeidet med fagprofiler er helt i begynnelsen, og vi ser på muligheten for å kunne utvide disse og profilere de noe sterkere i studieprogrammet vårt", sier undervisningsleder Kjetil Evjen.