Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Ny førsteamanuensis

Velkommen til Aaron – instituttets nye førsteamanuensis innen nordområdeforskning

Aaron John Spitzer, inntil nylig førstelektor ved Sampol, har fått fast stilling som førsteamanuensis ved instituttet. Stillingen er knyttet til Nansen-initiativet med fokus på styringsformer og geopolitikk i nordområdene.

Portrett av Aaron Spitzer
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Aaron avla ph.d.-graden ved Sampol i 2020 med avhandlingen "The metapolitics of settler-colonialism". Han har en mastergrad i nordområdeforskning fra Universitetet i Alaska Fairbanks og en bachelorgrad i statsvitenskap fra Carleton College. 

Som førsteamanuensis vil han fortsette å undervise i emnene SAMPOL203 Comparative Arctic Indigenous GovernanceSAMPOL371 Arctic politics og SAMPOL105 Stats- og nasjonsbygging. Han har nylig mottatt midler for å samarbeide med universitetene i Tromsø, Alaska og Northern British Columbia om et nytt ph.d.-feltkurs: Arctic (geo)politics and (de)colonization.

Aaron forsker på særlig to felt. I det ene studerer han urfolks styreformer i nordområdene komparativt, med et særlig blikk på hva den samiske befolkningen kan bidra til og også lære av urfolksstyre i Canada og USA. Han er aktiv i forskergruppen Indigenous People and Governance in the Arctic, og har blant annet publisert artikler med Per Selle i tidsskriftene International Journal of Minority and Group Rights og Canadian Journal of Political Science. I sitt andre forskningsfelt, bruker Aaron rettsvitenskap og normativ politisk teori for å utforske "metapolitikk", her forstått som uenigheter og kontroverser knyttet til grenseområder, særlig i settler-kolonialistiske demokratier. Innen dette feltet har han nylig publisert i Journal of International Political Theory og Territory, Politics, Governance.

Aaron, som både er amerikansk og kanadisk statsborger, kom til Norge i 2016 og hadde da en bakgrunn fra avis-, magasin-, og tv-journalistikkbransjen i Alaska og arktisk Canada. Aaron trekker frem at han er takknemlig for all støtten han har fått fra kollegaene ved Sampol, og at han ser frem til et videre inspirerende samarbeid.