Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nyhet

Fikk Fritt Ord-stipend

Fritt Ord deler hvert år ut stipender til to av instituttets masterstudenter som arbeider med oppgaver der menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati er tema. Årets vinnere av stipendene er Sara Dybesland og Andrea Mevold Zakariassen.

Bilde av de to vinnerne av fritt ord stipend
Foto/ill.:
Emma Gyllander, UIB

Hovedinnhold

Årets stipendmottakere skriver om henholdsvis demokratiske institusjoners tilrettelegging for mangfoldig debatt og menneskerettigheter og ytringsfrihet knyttet til europeisk integrasjon og skeives rettigheter. De tildeles et stipend på 30 000 kroner hver.  

Forholdet mellom deskriptiv og substantiv representasjon i politikken 

I stipendets innstilling av Sara Dybesland lyder det: Dybesland sitt masterprosjekt er titulert: “Gender Dynamics in Norwegian Parlimentary Debates” og tar for seg forholdet mellom kjønnsbasert deskriptiv og substantiv representasjon av politiske prioriteringer i debatter på Stortinget. Oppgaven vil anvende avansert kvantitativ tekstanalyse for å studere om det finnes kjønnsforskjeller i hva borgerne anser som de viktigste politiske sakene. Deretter skal Dybesland utforske om de saker kvinner anser som de viktigste, blir mer eller mindre debattert på Stortinget, og om det er kjønnsforskjeller i hvem som representerer "kvinnesaker" på Stortinget.  

 - Et slikt stipend betyr at jeg får muligheten til å delta på kurs i metoden jeg skal bruke på oppgaven. Analysene krever mye datakapasitet og det er fint å ha mulighet til å kjøpe godt utstyr. Det er også stas å få bekreftelse på at oppgavens tema er relevant og viktig. Skrivingen av oppgaven er en krevende prosess og å motta stipendet er en god motivasjon til å gjøre en god innsats for å få et godt resultat. Sier Dybesland etter tildelingen.  

Skeives rettigheter

For Mevold Zakariassen sitt prosjekt sier innstillingen: Prosjektet er titulert: "Human rights and free speech - in the light of European integration and queer rights". Zakariassen skal særlig undersøke hvilke konsekvenser den økende europeiske integrasjonen og EUs øst-utvidelse har for utviklingen av skeives rettigheter. Temaet er svært aktuelt ikke bare grunnet angrep på skeives rettigheter i mange land i Europa de siste årene og utvidelsen av EU østover. Oppgaven vil kombinere kvantitative analyser av World Value Survey og kvalitative intervjuer med EU-byråkrater og NGO-er som jobber med skeives rettigheter i Europa. 

Mevold Zakariassen påpeker at skeives rettigheter er et hett tema i realpolitikken, men opplever at tematikken sjeldent diskuteres i faglitteraturen. På spørsmålet om hvordan Fritt Ord-stipendet bidrar idet kommende masterprosjektet sier hun: Stipendet fra Fritt Ord gjør det mulig for meg å reise til områder hvor skeive rettigheter diskuteres på europeisk nivå – som Brussel og Warszawa. Intervjuer av mennesker i fronten av dette arbeidet vil berike masteroppgaven min gjennom belysning av synspunkt som ellers kunne blitt oversett. Finansieringen fra Fritt Ord gir meg også sjansen til å diskutere funnene fra analysene jeg gjennomfører i forkant av intervjuene med folk på europeisk nivå – en verdifull mulighet jeg ikke hadde hatt uten stipendet.    

- Instituttet er veldig glad for samarbeidet med Fritt Ord om studentstipend. Stipendene er en god motivasjonsfaktor for studentene og en god støtte til masterprosjekter knyttet til ytringsfrihet og demokrati ved instituttet, sier instituttleder Leiv Marsteintredet, og gratulerer stipendmottakerene.