Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nyhet

Karrieredag for bachelorstudentene

Bachelorstudentene i sammenliknende politikk og europastudium fikk råd og tips om karrierevalg, jobb- og studiemuligheter etter endt bachelorgrad. Studentene fikk møte karriereveileder Guri Velure Sandsdalen fra Sammen, fagleder for internasjonale sanksjoner i DNB, Heidi Hustvedt, og instituttleder Leiv Marsteintredet i karrieredagen for bachelorstudentene.

Studenter og foredragsholder i et seminarrom
Foto/ill.:
Leiv Marsteintredet, UiB

Hovedinnhold

Sampol og Sammen

Høsten 2022 inngikk instituttet et samarbeid med Sammen om arbeidslivsrelevans og karriererådgivning for studentene tilknyttet instituttets studieprogram.

- I fjor høst holdt Sammen intervjutrening for våre masterstudenter og denne våren var det karriereråd for bachelorstudentene. Dette samarbeidet er med på å øke studentenes bevissthet om egen kompetanse og at utdanningen studentene får hos oss er relevant i arbeidslivet, sier undervisningsleder Kjetil Evjen.

Sandsdalen holdt en engasjerende presentasjon der hun kartla arbeidsmulighetene for en student med bachelorgrad i sammenliknende politikk eller europastudium og kom med konkrete råd om CV-bygging og jobbsøking. I dialog med studentene identifiserte hun hvilken kompetanse studentene hadde opparbeidet seg etter tre år på universitetet og hvordan denne kunne være relevant for arbeidsgiver. Sandsdalen og studentene trakk fram metodekunnskaper, analytiske egenskaper, evner til å overholde tidsfrister, samfunnskunnskap, skriftlige og muntlige formuleringsevner og problemløsing som arbeidslivsrelevant kompetanse.

- Sammens presentasjon viser at 68% av studentene som går ut i arbeidslivet etter endt bachelorgrad får relevant jobb og hele 90% får relevant jobb etter endt mastergrad. Dette viser at våre studier ikke bare er spennende og interessante, men også ettertraktede hos arbeidsgivere, sier Evjen som også er ansvarlig for instituttets praksisprogram.

DnB trenger også statsvitere

Studentene fikk også en presentasjon med tema internasjonale sanksjoner av Heidi Hustvedt i DNB. Hustvedt, som selv har bakgrunn som jurist, trakk fram at man i DNB jobbet mye tverrfaglig i hennes avdeling og at kollegaer med statsviterbakgrunn særlig bidro med geopolitisk kunnskap og overordnede analyser om samfunnsrisiko og bedriftsrisiko.

- Studentene etterspør mer informasjon om karrieremuligheter ved våre utdannelser og selv om vi vet at våre studenter får relevante jobber, må vi jevnlig jobbe for å få dette fram til våre studenter. Karrieredager som dette, der studenter møter arbeidsgivere og karriererådgivere, er viktig for å vise at våre utdanninger er arbeidslivsrelevante, sier instituttleder Leiv Marsteintredet.

Master i sammenliknende politikk først, deretter karriere

På spørsmål om hva studentene skulle gjøre etter endt bachelorgrad, svarte flertallet at de skulle ta en mastergrad før de skulle ut i arbeidslivet.

Instituttlederen håpet så mange som mulig ville velge Sampol-master, men poengterte at en av styrkene ved bachelorgrad i europastudium eller sammenliknende politikk er at de gir mange muligheter for videre studier i Norge og utlandet. Marsteintredet trakk særlig fram valgfriheten, utvekslingsmulighetene og opplæring i statistikkprogrammet og programmering- og kodespråket R som unike for Sampol-master her ved UiB. Avslutningsvis poengterte Marsteintredet at med master i sammenliknende politikk så blir du ikke bare statsviter, men også "sampoler", noe mange arbeidsgivere anser som et kvalitetsstempel.