Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

CONTEST: Samarbeid UNC Chapel Hill og SAMPOL

Les om samarbeidet og hvordan du kan få muligheten til dra på utveksling til UNC-Chapel Hill i USA.

Bilde av UNC sør bygningen
Foto/ill.:
UNC-Chapel Hill

Hovedinnhold

CONTEST (The Politics of Contestation in Europe and the US) er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for sammenliknende politikk (Sampol) ved Universitetet i Bergen (UiB) og Centre for European studies (CES) ved University of North Carolina at Chapel Hill (UNC-Chapel Hill). Prosjektet er finansiert av UTFORSK (HK-dir), Sampol (UiB) og CES (UNC Chapel Hill) for perioden 2023-2026 og har som formål å støtte studentmobilitet mellom UiB og UNC Chapel Hill. 

Øke forståelsen for politiske konflikter

Gjennom studentutveksling og forskning søker CONTEST å styrke studentenes forståelse for politiske konflikter, politisk mobilisering og polarisering i Europa og USA. Politisk konflikter har kommet til uttrykk på forskjellige måter på hver sin side av Atlanterhavet, men har også fellestrekk. Fremveksten av populisme (Trump, Le Pen eller Salvini) og demonstrasjoner mot klimapolitikk (gule vester og okkupasjon av vindmølleparker) viser at mobilisering rundt sentrale konfliktsaker et sentrale trekk ved politikken i Europa og USA.

Denne mobiliseringen har imidlertid utviklet seg over tid, både når det gjelder hvordan den manifisteres (fra streik til demonstrasjoner til «okkuper»-bevegelsen) og når det gjelder spørsmålene det mobiliseres rundt (globalisering og europeisk integrasjon, immigrasjon og klimapolitikk). CONTEST-prosjektet går inn i disse spørsmålene og søker å sammenlikne utviklingstrekk i USA og Europa for å forstå og forklare sentrale trekk ved dagens politikk i USA og Europa. 

Mesteparten av CONTESTs finansiering vil gå til å subsidiere studentmobilitet mellom UiB og UNC Chapel Hill, med finansiering av 22 mobilitetsstipend finansiert, 11 i hver retning. Dette er et ganske høyt volum av studentmobilitet, og målet er å styrke studentens læringserfaring, og bygge koblinger mellom våre BA, MA, og PhD-programmer ved UiB og Chapel Hill for å kunne videreutvikle samarbeidet etter finansieringsperioden. CONTEST gir også støtte til to gjesteprofessoropphold for å støtte opp om forskerutveksling.

Prosjektet har to koordinatorer:
Michaël Tatham er professor i sammenliknende politikk ved Sampol. Han er fagansvarlig for BA-programmet i Europastudier, samt PI på klimaforskningsprosjektet «The Structure-Acceptance Nexus in Climate Politics» (SANEClim, 2020–2024). 

Kathleen Shanahan Lindner er administrerende direktør for Center for European Studies (CES) ved UNC Chapel Hill. Hun har lang erfaring med programutvikling, studenttjenester, internasjonal rekruttering og samarbeid med internasjonale partnere. Før hun begynte på CES ved UNC Chapel Hill jobbet hun ved Humboldt-Universität i Berlin med internasjonalt utdanningssamarbeid og det internasjonale doktorgradsprogrammet ved Berlin Graduate School of Social Sciences.

Utveksling 

Utvekslingsavtalen med UNC Chapel Hill er knyttet til prosjektet «The Politics of Contestation in Europe and the US» (CONTEST) og er åpent for alle studenter knyttet til bachelorprogrammet i Europastudium og bachelor- og masterprogrammene i sammenliknende politikk. 

Utvekslingsavtalen gir studenter på disse studieprogrammene en unik mulighet til å oppleve studentlivet på et topp amerikansk universitet. Studenter som reiser til Chapel Hill vil komme tilbake rik på nye og spennende livserfaringer, med mye ny lærdom og en styrket akademisk profil og CV.  

Studenter på bachelor -og masterprogrammet i sammenliknende politikk og Europastudium har fortrinn på å reise ut gjennom denne avtalen. Andre søkere kan bli vurdert dersom det er ledige plasser.

Norske studenter som reiser på utveksling til UNC Chapel Hill vil dra nytte av en stipendordning som dekker:

  • Et tilleggsstipend på 7000 kr månedlig gjennom semesteret for å dekke kostnader som ikke dekkes av Lånekassen. 
  • Reise tur/retur til UNC Chapel Hill
  • Visumkostnader 

Norske studenter som drar på utveksling til UNC Chapel Hill vil være knyttet til Center for European Studies (CES). CES er et Jean Monnet Center of Excellence, ledet av professor John Stephens. Ved CES har de studieprogram som Contemporary European Studies (EURO) og TransAtlantic Masters (TAM)-programmet (med integrert studie i Europa). CES har blitt utpekt som et av bare seks nasjonale ressurssentre for europeiske studier i USA for fremragende undervisning og forskning og støttes av EUs delegasjon til USA og EU-kommisjonen. Selv om CES tilbyr en stor bredde av emner kan studenter som reiser på utveksling til Chapel Hill også velge å ta emner som tilbys av andre institutt, som f.eks. Institutt for statsvitenskap. 

På CES vil studentene få rådgivning og hjelp med valg av emner. Som utvekslingsstudent ved CES kan du delta på mange CES-aktiviteter samt aktiviteter over hele campus. CES er et senter som legger vekt på sosial trivsel i kombinasjon med høy faglig kvalitet. 

Bilde av bygnigen til Center for European Studies
Foto/ill.:
UNC-Chapel Hill

Om UNC Chapel Hill

UNC Chapel Hill er det eldste offentlige universitetet i USA og ligger i universitetsbyen Chapel Hill i delstaten North Carolina - midt mellom Atlanterhavet og Appalachian Mountains. Delstatshovedstaden Raleigh ligger omtrent 40 minutter unna. 

Universitetet er svært anerkjent for veldig høy kvalitet og har rundt 18 500 bachelorstudenter og 10 000 masterstudenter. Det statsvitenskapelige instituttet og Centre for European Studies ved UNC Chapel Hill er topprangerte i USA og har noen av de beste statsviterne og europaforskere i verden som blant annet jobber med spørsmål som politisk konflikt og polarisering, europeisk integrasjon, partipolitikk, offentlig opinion og velferdsstaten. 

UNC-studenter er faglig sterke og dedikerte studenter, men studentene på campus har også et sterkt engasjement utover det faglige blant annet i sport og idrett, kunst og mange studentorganisasjoner. Universitetets basketball- og fotballag er veldig populære, og trekker tusenvis av studenter til kampene sine.