Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nyhet

Sampol - populære og aktuelle emner

Institutt for sammenliknende politikk har en aktuell og fleksibel portefølje av valgfrie emner. Emnene er nært knyttet til pågående forskning og appellerer til flere enn instituttets egne studenter.

En krav som viser fordelingen av studenter per emne
Eksamensmelding etter studentenes studieprogramtilhørighet.
Foto/ill.:
illustrasjon

Hovedinnhold

De valgfrie emnene er beregnet på andre- og tredjeårsstudenter i sammenliknende politikk og europastudenter, men også for innvekslingsstudenter fra utenlandske samarbeidsinstitusjoner – og for studenter som tar andre fag ved UiB og som ønsker å ta frie studiepoeng i noe annet enn programmet de er opptatt i.

Emnene har vist seg å være populære, ikke minst fordi instituttet stadig tilbyr nye tilskudd som gjør valgfriheten bredere og temaene som dekkes mer aktuelle.

Vårsemesteret 2023 tilbys fem valgfrie emner ved instituttet.

SAMPOL203 Comparative Arctic Indigenous Governance

SAMPOL214 Political Economy

SAMPOL226 Populism and its Consequences for Liberal Democracy

SAMPOL232 Russian Politics

SAMPOL233 Forsvar og totalforsvar i etablerte demokrati

Vi har sett nærmere på program- og fakultetstilknytningen til studentene som er eksamensmeldt i disse emnene. Siden de fleste av emnene undervises på engelsk, har vi også sett på i hvilken grad emnene tiltrekker seg innvekslingsstudenter.

– Vi noterer oss med glede at den internasjonale studentmobiliteten er tilbake i god gjenge, sier instituttleder Leiv Marsteintredet. Emnet SAMPOL203 Comparative Arctic Indigenous Governance har faktisk en overvekt av innvekslingsstudenter. Også populisme er et populært tema for innreisende studenter fra utenlandske universiteter.

Sampol-emnene viser seg også attraktive for studenter fra andre samfunnsfag og andre fakulteter. Her er politisk økonomi og populisme tema som regelmessig tiltrekker seg studenter fra andre fag og fakulteter, men også de to nye og svært aktuelle emnene i russisk politikk og forsvarspolitikk er attraktive, noe Studvest skriver om i sin årsmarkering av Russlands invasjon av Ukraina.

I tillegg til de valgfrie 200-nivåemnene, har emnet EUR105 European Union Institutions, Politics, and Policies, som hører til bachelorprogrammet i europastudier, vist seg å appellere ut over programmets egen studentkrets. Her er en femdel av de eksamensmeldte fra andre studieprogrammer og fakulteter, mens tett innpå 28 % er innvekslingsstudenter.

– Sampol har noe for alle studenter, sier instituttlederen. Og legger til: – Det er ikke en ekte bachelorgrad med mindre den har SAMPOL i seg.