Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nyhet

Destinasjon: Budapest!

Den 27. februar 2023 dro 29 studenter fra Sammenliknende politikk på studietur til Budapest, i regi av linjeforeningen Kabinettet. Formålet med studieturen var å bygge et bedre sosialt miljø ved studie, samtidig som Studieturkomiteen valgte en spennende destinasjon som bidro til mye faglig utbytte.

Studentene foran den Norske ambassaden i Budapest
Sampol-studentene har vært på studietur. Her utenfor den norske ambassaden i Budapest
Foto/ill.:
Liselotte Görtz

Hovedinnhold

Destinasjonen var Budapest, Ungarn, som er et land med en annerledes styreform og politisksfære enn det vi har i Norge. Det var viktig for studieturkomiteen å velge en destinasjon hvor studentene kunne trekke relevant innhold fra teorier lært på universitetet, til det som ble fortalt og besøkt i Ungarn.

Ved god hjelp og veiledning fra instituttet, da spesielt Alida Rita Steigler, fikk vi utarbeidet et faglig program hvor studentene fikk besøke og oppleve noe av det viktigste i byen. Alida hadde også et foredrag for studentene før avreise, hvor det ble fremlagt en god historisk bakgrunn og kontekstualisering for den politiske situasjonen som i dag utspiller seg i landet. Dette har Studieturkomiteen i ettertid vært takknemlige for, ettersom dette var en viktig brikke i å bedre forstå det som møtte oss i Budapest.

Besøk hos den norske ambassaden og House of Terror (tirsdag 28. februar)

Tirsdag besøkte alle studenter som deltok på turen den norske ambassaden i Budapest. Her fikk vi et foredrag om den politiske situasjonen i landet, samt en innsikt i noen av de viktigste oppgavene for ambassaden. Her var det enkelt for studentene å se sammenhenger med det vi har lært på SAMPOL100, og vi fikk et godt innblikk i hvordan teori utspiller seg i praksis. På slutten av møte fikk studentene også møte studentpraktikanten, som fortalte om hans hverdag på ambassaden og fortalt litt om hvorfor et slikt praktikantopphold vil være svært relevant for det videre arbeidslivet. 


Turen til House of Terror var en flott mulighet for oss alle til å få en bredere forståelse av Ungarns historie. Med en elektronisk guide ble vi grundig presentert for Ungarske historiske hendelser som oppstanden i Ungarn, okkupasjonen fra Nazi Tyskland og senere Sovjetunionen. Gjennomgående ble vi presentert for frihetsforkjempernes-kamp, og de store tapene landet har gjennomgått. Besøket vårt var absolutt relevant for SAMPOL; ikke bare fordi vi nå kjenner til bakgrunnen for mye av Ungarns verdier og hva de tidligere har kjempet for og imot, men også fordi vi kan tilegne oss et bilde av hvordan landet skiller seg ut i det politiske landskapet i dag, gjennom å se på fortiden.

Panelsamtale med Andras Penthö og parlamentsbesøk (onsdag 1.mars)

På onsdagen møtte vi journalisten András Pethő. Han er redaktør i en av de få gjenværende uavhengige mediene i Ungarn, Direkt36. Direkt36 fokuserer på undersøkende journalistikk, og Pethő har selv jobbet med saker knyttet til blant annet korrupsjon. I tillegg har han bakgrunn fra både BBC og The Washington Post. Pethő gav oss et interessant innblikk i den politiske situasjon i landet. Han fortalte om Orbáns vei til makten og hvordan det politiske landskapet har endret seg. Pethő snakket i tillegg om hvordan er å jobbe i et land hvor myndighetene aktivt forsøker å undergrave kritisk journalistikk. Det var en svært interessant samtale som inviterte oss til å få en dypere forståelse for det politiske bildet i Ungarn. Onsdag besøkte vi også parlamentet til Ungarn, hvor vi fikk et godt innblikk i hvordan landet styres. Det var spennende å se de ulike kamrene, og hvordan de politiske beslutningene blir tatt. Vi fikk her se gode sammenhenger mellom begreper fra SAMPOL100, som studentene der kunne bruke og reflektere over i praksis.

Budaslott (torsdag 2. mars)

Torsdag dro alle til Budaslott, som er den tidligere kongeboligen i Ungarn. Dette er en velkjent bygning og museum, som måtte besøkes og oppleves når vi først var i Budapest. Bygningen har mye historie bak seg, og dette var svært spennende for oss å høre om. Mye av det som Alida hadde fortalt, fikk vi nå se og høre i virkeligheten.

Oppsummering og nytteverdi av turen:

Studieturen til Budapest har gitt studentene mye lærerik informasjon og vi har fått oppleve hvordan politikken utspiller seg i landet. For å trekke fram to faktorer fra det faglige opplegget, tror jeg at ambassade besøk og samtalen med András Pethö var opplegget som ga mest læringsutbytte for studentene. Samtidig vil jeg påpeke at det var utrolig givende og interessant å få en innføring før avreise, og dette er noe jeg kommer til å anbefale til neste års studieturkomitee. Dette gjorde at studentene fikk mer ut av studieturen, noe jeg også har fått tilbakemelding på av samtlige studenter. Jeg opplevde at alle studentene trivdes og var fornøyde med opplegget på turen. Nye vennskap ble etablert, og jeg tror turen har bidratt til at studentene har fått en bedre forståelse av hvordan man kan bruke og forstå teorien vi lærer på universitetet i praksis.