Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Ny kollega

Ny ph.d.-kandidat ved Sampol

Erick Alvarez Barreno er instituttets nyeste ph.d.-kandidat

Portrait of Erick
Foto/ill.:
Anna Polster

Hovedinnhold

Erick begynte som ph.d.-kandidat ved Sampol i april og kom da fra en undervisningsstilling i statsvitenskap ved Universidad de los Hemisferios i Ecuador. Han har en MA i politisk analyse fra Universitetet i Barcelona og mottok et stipend for å avlegge en M.Res.-grad i sammenliknende politikk ved FLASCO, Ecuador. Erick har vært involvert i flere forskningsprosjekter knyttet til politisk økonomi og demokratistudier. Kyle Marquardt er veileder for prosjektet.

Forskningen hans tar i hovedsak for seg krysningsfeltet mellom politikk og økonomi. Han er særlig opptatt av å undersøke hvordan institusjoner skapes i ulike samfunn, hvilke utfall ulike institusjonelle modeller gir og hvordan slike utfall kan måles. Doktorgradsprosjektet hans undersøker konsekvensene av deltakelse- og konkurranseaspektene i demokratier, det vil si stemmerett og parlamentarisk kontroll av de styrende. Målene med prosjektet er å undersøke om og hvordan institusjoner effektivt kan kontrollere ledere på en måte som skaper utvikling, og undersøke mekanismene som danner grunnlag for utvikling.

Rent empirisk vil Erick samle nye data om institusjonelle og økonomiske variabler helt tilbake til 1700-tallet. Erick vil bruke metoder som paneldata-analyse, sekvensanalyse og en tilnærming med bruk av instrumentelle variabler. Med denne kombinerte tilnærmingen søker prosjektet å bidra til ny kunnskap om kausale sammenhenger, og gi innsikt i hvordan man kan bruke ulike instrumenter for å måle effekten av politiske institusjoner på viktige politiske utfall. Forskningen hans vil dermed bidra til å kaste lys over effekten ulike institusjonelle variasjoner kan ha på utvikling i demokratier og diktaturer.