Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nyhet

Masterstudentene i seminar med Høyesterettsdommer Kine Elisabeth Steinsvik

Tirsdag 9.mai møtte masterstudentene i faget SAMPOL389 Komparativ dommaråtferd høyesterettsdommer Steinsvik for faglig samtale.

Steinsvik i samtale med studenter
Foto/ill.:
Emma Gyllander, UiB

Hovedinnhold

Steinsvik har lang erfaring som dommer og har også vært advokat hos Regjeringsadvokaten. I perioden 2014-2019 var hun lagdommer i Borgating Lagmannsrett før hun fra høsten 2019 ble dommer i Norges Høyesterett. Masterstudentene stilte spørsmål til Steinsvik ut fra de valgfrie oppgavene de skriver på SAMPOL389, men også spørsmål om arbeidet som høyesterettsdommer. Studentene var godt forberedt med spørsmålene og Steinsvik ga gledelig av sin ekspertise. 

Emneansvarlig Gunnar Grendstad ser god verdi i slike ekspertbesøk og legger til at emnet nettopp legger opp til at studentene skal kunne diskutere faglige problemstillinger med advokater og dommer.