Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Ny publikasjon

Sampol-professor publiserer i American Economic Review

I en nylig publisert artikkel i det prestisjetunge American Economic Review, studerer Professor Cornelius Cappelen og kollegaer ved Norges Handelshøyskole (NHH) hvordan folk vekter to feil opp mot hverandre: Å gi økonomisk støtte til en som ikke fortjener det, eller å ikke gi økonomisk støtte til en som fortjener det.

Portrett av Cornelius Cappelen
Foto/ill.:
Welat Westrheim

Hovedinnhold

Sammen med professor Alexander W. Cappelen og Bertil Tungodden - som er del av det ledende forskningsmiljøet ved FAIR senteret på NHH - har professor Cornelius Cappelen ved Institutt for sammenliknende politikk publisert en ny artikkel i det prestisjetunge økonomiske tidsskriftet The American Economic Review (AER).

- Det har vært fantastisk å jobbe med Alexander og Bertil som er verdensledende innenfor atferdsøkonomi, sier Cornelius. Artikkelen med tittelen “Second-Best Fairness: The Trade-off between False Positives and False Negatives”, tar for seg et sentralt fokus innen økonomi og statsvitenskap: hvordan beslutningstakere kan utforme politikk for arbeidsledighetstrygd og omfordeling slik at politikken treffer de som har rettmessig krav på hjelp, og unngår å støtte de som ikke har det. Arbeidsledighetstrygd er for eksempel kun ment å kompensere folk som uvillig er arbeidsledige, og som aktivt søker arbeid. På grunn av mangel på relevant informasjon er det imidlertid ofte vanskelig for beslutningstakere å vite med sikkerhet om en som søker trygd er uvillig ledig og dermed fortjener trygd, eller er frivillig ledig og derfor ikke fortjener trygd. Beslutningstakerne kan da ende opp med å gjøre én av to feil: En falsk positiv, det vil si å gi penger til en som ikke fortjener det; eller en falsk negativ, det vil si å ikke gi penger til en som fortjener det.

- I artikkelen studerer vi hvordan folk gjør en avveining mellom falske positive og falske negative: Hva synes folk er verst: å gi penger til en som ikke fortjener pengene, eller å ikke gi pengene til en som fortjener pengene? Denne problemstillingen om hvordan man vekter falske negative opp mot falske positive er relevant for veldig mange politikkområder også utover velferdsstaten, som rettssystemet og immigrasjonsfeltet, sier Cappelen.

Flere interessante funn

Funnene i artikkelen er basert på insentiverte eksperimenter i Norge og USA, med til sammen 26500 deltakere, der data er samlet inn over en tidsperiode på tre år.

- Vi har flere interessante funn. For det første at de fleste synes falske negative er verre en falske positive. For det andre dokumenterer vi systematiske forskjeller mellom USA og Norge, blant annet at det er en større andel mennesker som er falsk positiv averse (synes falske positive er verre enn falske negative) i USA enn i Norge. For det fjerde finner vi at folk på den politiske høyresiden har en sterkere aversjon mot falske positive enn folk på den politiske venstresiden, og at dette kan være med på å forklare hvorfor folk på høyresiden er mindre tilhengere av økonomisk omfordeling enn folk på venstresiden. Avslutningsvis indikerer funnene våre følgende: Norge har en mer sjenerøs velferdsetat enn USA, og en av forklaringsfaktorene er nettopp at nordmenn i snitt er mer falsk negativ averse enn amerikanere, som altså i større grad er opptatt av å forhindre falske positive – «velferdssnyltere» på godt norsk, sier Cappelen.

American Economic Review: et av topp-fem tidsskriftene i økonomi
American Economic Review er regnet for å være et av de topp-fem (Big Five) tidsskriftene innen økonomi-faget og en publikasjon i disse tidsskriftene henger svært høyt i faget. Cappelens publikasjon er instituttets første i et av disse tidsskriftene.

- Selv om de ansatte ved Sampol ofte publiserer i tidsskrifter til andre fagfelt, som for eksempel jus eller sosiologi, hører det til sjeldenhetene at man publiserer i et av de aller ypperste tidsskriftene til andre fagfelt, sier instituttleder Leiv Marsteintredet.

- Det er svært imponerende av Cornelius og kollegaene ved NHH, og det er også naturlig nok en stor fjær i hatten for instituttet at våre ansatte også publiserer i et av de høyest-rangerte tidsskriftene innen økonomi-faget.