Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nyhet

Ny postdoktor

Ruben Berge Mathisen er instituttets nyeste postdoktor

Portrett av Ruben
Foto/ill.:
Ruben Berge Mathisen

Hovedinnhold

Ruben kommer fra Sotra og har både bachelor- og mastergrad i sammenliknende politikk fra UiB. I mars 2023 disputerte han med avhandlingen «Economic Inequality and Political Power in Norway» også ved Sampol. I avhandlingen så han på sammenhengen mellom offentlig opinion og faktisk gjennomført politikk for å finne ut hvem sine meninger politikerne lytter til. Han fant at det er store ulikheter i politisk innflytelse, selv i et sosialdemokrati som Norge. De med høy inntekt og utdanning har betydelig innflytelse, mens gjennomsnittsborgeren har liten innflytelse.

I postdoktorprosjektet skal han undersøke årsakene til at noen har mer innflytelse enn andre, samt hvilke konsekvenser det får for politikken. Dette skal han undersøke i flere vestlige land, ikke bare Norge. Han ønsker å skrive en rekke forskningsartikler med temaer som for eksempel (1) bedriftseieres innflytelse i politiske prosesser, (2) hvor mye økonomisk omfordeling vi ville hatt hvis offentlig opinion bestemte, (3) hvordan rike og høyt utdannede har forskjellige preferanser i forskjellige land, og (4) om vanlige borgere er fornøyd uten særlig mye innflytelse så lenge politikken som føres er akseptabel.