Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nyhet

Christies gate 15 omdøpes til Stein Rokkans hus

Fredag 22. september døpes Christies gate 15 om til Stein Rokkans hus. Den offisielle navneoverføringen markeres med besøk av rektor, avduking og kake.

Christies gate 15 og navneskilt.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Flere universitetsbygg har båret navnet «Stein Rokkans hus»

Fredag 22. september er det duket for en stor begivenhet når Christies gate 15 endrer sitt offisielle navn til Stein Rokkans hus. Stein Rokkan var den første som fikk en bygning oppkalt etter seg ved Universitetet, men flere universitetsbygg har båret dette navnet.

Fra 1980 var Stein Rokkans hus navnet på bygningen i Rosenbergsgaten 35, som i dag heter Sofie Lindstrøms hus. Bakgrunnen var et forslag fra Stein Rokkan-komiteen som ble nedsatt av UiB etter hans død. Stein Rokkans hus skulle den gang huse flere av de samfunnsvitenskapelige fagene som sammenliknende politikk, sosiologi og sosialantropologi. I tillegg til leseplasser, undervisningsrom og bibliotek, var også Rokkans private boksamling en stund plassert i Rosenbergsgaten 35.

Navnet ble senere videreført til Nygårdsgaten 5, etter at Universitetet i Bergen overtok bygget fra Bergens Tidende i 2003. Hensikten med navneoverføringen var at det gamle BT-huset i Nygårdsgaten skulle tas i bruk av de samfunnsvitenskapelige miljøene i Bergen. Da det ble besluttet at Nygårdsgaten 5 skulle ombygges med det formål om å samle alle seltraladministrative funksjoner ved UiB under samme tak, foreslo Institutt for sammenliknende politikk at navnet skulle overføres til Christies gate 15. Forespørselen ble godkjent av universitetsledelsen, og fredag 22. september 2023 skal den formelle navneoverføringen markeres med en høytidelig feiring.

Offisiell markering med rektorbesøk, avduking og kake

For å markere den offisielle dåpen besøker rektor Margareth Hagen instituttet, som sammen med instituttleder professor Leiv Marsteintredet vil avduke det nye navneskiltet til bygningen. For å feire denne historiske begivenheten i instituttets historie serveres det kake og forfriskninger.

- Det er veldig kjekt å få Stein Rokkan-navnet "hjem" til faget som Rokkan opprettet ved UiB, og vi er veldig glade for at Universitetet i Bergen har vedtatt å overføre navnet Stein Rokkans hus til Christies gate 15, sier instituttleder Leiv Marsteintredet.

Instituttets historie i Christies gate 15

Som en del av husrekken i Christies gate, har Christies gate 15 stor historisk og arkitektonisk verdi som del av Nygårdshøyden. Huset er tegnet av arkitekt Johan Faye, og er en viktig representant for sin tid og for det godt bevarte bygningsmiljøet på Nygårdshøyden fra 1800-tallet. 

I 1964 overtok Universitetet i Bergen den eksklusive villaen, og siden den gang har huset fungert som kontor for ansatte og studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. I 1992 besluttet UiB at Institutt for sammenliknende politikk skulle ha permanent tilhold i Christies gate 15.

Det er svært symbolsk at det er Christies gate 15 som nå får overta navnet Stein Rokkans hus. Ikke bare er Rokkan blant de mest betydningsfulle samfunnsviterne gjennom tidene, både nasjonalt og internasjonalt, men han er også grunnleggeren av sammenliknende politikk som fag ved UiB. At Christies gate 15 nå får navnet Stein Rokkans hus er en stor og fortjent heder til hans minne, og ikke minst til den fremragende nasjonale og internasjonale forskningstradisjonen han representerer.