Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Månedens alumn

Desember 2023: Tom Røseth

Tom Røseth er førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole (FHS) og leder for Ukraina-programmet. Han er denne månedens alumn; en serie der vi presenterer tidligere Sampol-studenter og hva de gjør i dag.

Porterett av Røseth
Foto/ill.:
Odd Arna Hartvigsen (TV2).

Hovedinnhold

Du har sikkert sett Tom Røseth i nyhetene som ekspert på Ukraina-Russland-konflikten. Han er kjent for å gi dype analyser som har hjulpet oss å forstå denne komplekse situasjonen. Mindre kjent er det at han startet sin akademiske reise med en mastergrad i Sampol.

Når leverte du din grad i sammenliknende politikk og hva skrev du om? 

Det var tilbake i 2001, i september og i innspurten var det uvirkelig å erfare at internett ble tregt grunnet flyene som krasjet inn i skyskraperne i New York. Oppgaven omhandlet føderasjonen Russland og grad av demokratisering som ikke var imponerende. Russland var i transisjon mot det vi antok var et demokrati, men Putin hadde akkurat tatt over etter Jeltsin og begynte å stramme inn sentralmakten.

Mye av studietiden brukte jeg ved den russiske diplomatskolen til Utenriksministeriet, Moscow State Institute for International Relations (MGIMO), som første utvekslingsstudent fra UiB og Norge i 1998 og 1999. Der fikk jeg tilgang på mye data og et godt nettverk for intervjuer. Det var en spennende tid. Jeg hadde også tatt russisk språk og russo-sovjetiske studier ved UiB i forkant. I ettertid innser jeg nok at jeg brukte altfor mye tid og krefter på graden.

Hva har du jobbet med siden endt utdanning og hva jobber du med nå?

Uken etter innlevering ble jeg rekruttert av UD til oppdrag i Balkan, både i Kosovo for OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) og i Makedonia for EUMM (European Union Monitoring Mission). Deretter ble det en karriere i Forsvarsstaben som sikkerhetspolitisk analytiker, først med Balkan og deretter Russland og Nordområdene. Der gikk jeg gradene fra førstekonsulent til etter hvert å bli fagdirektør. Jeg endte videre opp med å ta en Master i militære studier for å forstå Forsvaret og formalisere lederkompetansen, og fikk deretter tilbud om Ph.d. på Russlands relasjon til Kina.

Etter det så fikk jeg tilbud om en førsteamanuensisstilling ved Forsvarets høgskole hvor jeg har hatt fokus på tre fagområder: Etterretning, Russland-Kina og Ukraina. Ukraina-kompetansen har de siste årene vokst seg til å bli viktigst da jeg har bygget opp et forskermiljø og en relasjon til ukrainske militære forsker- og utdanningsinstitusjoner. Nå er jeg leder av Ukraina-programmet og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole. Jeg er også del av NORDEM beredskapsstyrke (Norsk ressursbank for demokrati og menneskeretter) for observasjon av valg og menneskerettigheter.

Føler du at utdannelsen ved Institutt for sammenliknede politikk (Sampol) har gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?

Absolutt, utdannelsen ved Sampol ga meg umiddelbare jobbmuligheter, ikke minst fordi jeg var sosial under studiene og hadde kontakt med de som gikk før meg og som kom inn i arbeidslivet. Kontakt med alumner ved Sampol ga meg muligheten til å søke på jobber jeg ellers ikke ville hatt. Kompetansen ervervet ved Sampol, utveksling ordnet av Stein Ugelvik Larsen, samt valgobservasjonskurs og kontakt med Frank Aarebrot ser jeg på som svært viktig for mine muligheter i arbeidsmarkedet.  

Hva anbefaler du til studenter som skal ut i arbeidslivet?

Ha kontakt med tidligere studenter som nå er i arbeidslivet, gå på alumn-treff og vær sosial med dine medstudenter. Studielivet skal være gøy, og prioriter sosiale relasjoner. Selvsagt er et visst faglig nivå viktig, men ofte er tillitt det som åpner muligheter.

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?

Det beste var relasjonene med medstudenter og Bergen som en komprimert og vakker studentby. Jeg har livsvarige venner fra den tiden og holder kontakt med mange sampolere. Fant også min ektefelle som var student ved Handelshøyskolen. Sammenliknet med Oslo blir det lettere å ta kontakt og et mindre studentmiljø som er mer sosialt. Faglig stod det heller ikke bak Oslo. Takk til Sampol!