Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nyhet

Hedret med instituttleders undervisningspris

Michael Alvarez fikk Undervisningsprisen 2023 og ble hyllet for sine 20 år som underviser av høyeste kvalitet.

Leiv Marsteintredet sammen med Michael Alvarez
Foto/ill.:
Magnus Buseth Danielsen (UiB). På bildet: Michael Alvarez (t.h.) mottok instituttleders undervisningspris 2023 fra instituttleder Leiv Marsteintredet.

Hovedinnhold

Under stabsmøtet fredag 8. desember ble Michael Alvarez, førsteamanuensis ved Institutt for sammenlignende politikk, hedret med instituttleders undervisningspris for mer enn 20 års innsats for å skape og opprettholde høy internasjonal faglig kvalitet i instituttets studieprogram.

Ypperste internasjonale kvalitet

I sin begrunnelse for prisen trekker instituttleder Leiv Marsteintredet frem den høye kvaliteten på arbeidet til Alvarez:

«Gjennom mangeårig bidrag som undervisningsleder og som underviser i emner som SAMPOL115 Democracy and Democratization, SAMPOL214 Political Economy – der studentene får innsikt i makroøkonomi sett fra et statsvitenskapelig ståsted – og SAMPOL307 Forskningsdesign og kvalitative metoder, har han trolig mer enn noen annen, bidratt til at Sampol i dag tilbyr forskningsbasert undervisning av ypperste internasjonale kvalitet.»

Videre trekker begrunnelsen frem Alvarezs innsats for «å skape og opprettholde høy internasjonal faglig kvalitet i instituttets studieprogram og hans bidrag til at Sampol i dag tilbyr forskningsbasert undervisning av ypperste internasjonale kvalitet.»

Hva betyr det for deg å motta en slik pris?

– Prisen og det at instituttleder trekker fram innsatsen for å skape forskningbaserte studier av høy internasjonal kvalitet, betyr veldig mye for meg, sier Alvarez, før han fortsetter:

–Grunnen til at dette betyr så mye for meg er at jeg først og fremst ikke ser på meg selv som en «underviser»; snarere ser jeg det som mitt mål å trene studenter til å lese, tenke og analysere den sosioøkonomiske og politiske verdenen vi lever i, og å gjøre dette på en omhyggelig måte. Jeg prøver å inspirere studentene til å gjenkjenne og forstå maktstrukturer og -praksiser i samfunnet vårt: Uansett hvor viktig «forskning» er i «politisk forskning,» handler det «politiske» om makt og rettferdighet.

Du har mottatt mange gode tilbakemeldinger fra studenter gjennom dine år som foreleser. Hva tror du det er ved forelesningene dine som gjør så stort inntrykk?

–Faglig kunnskap og pedagogiske ferdigheter betyr selvfølgelig noe, men det gjør også personlighet og engasjement: Jeg tror studentene mine setter pris at anstrengelsene mine for å undervise på en respektfull og empatisk måte. Jeg prøver alltid å minne meg selv på hvordan det føles å bli introdusert for akademisk krevende materiale og den spenningen og angsten det kan skape. Derfor oppmuntrer jeg til deltakelse fra studentene og gjør det klart at deres spørsmål, argumenter og perspektiver er like viktige som mine egne og at de alltid vil bli respektert. Men kursene mine er på ingen måte lette: Dette er krevende arbeid og jeg ønsker å gi studentene muligheten til å utnytte sitt ypperste potensial.

Hva er din tilnærming og tankegang i møte med å skulle forelese for studenter?

–Jeg prøver å unngå at det høres ut som om jeg «holder en forelesning.» I stedet prøver jeg å kommunisere med studentene og forklare emnet på en klar og tilgjengelig måte, mens jeg hele tiden oppmuntrer dem til å stille spørsmål og komme med kommentarer.

–Forelesningene mine integrerer teori sammen med elementer av forskningsdesign og metoder, og illustrerer innholdet via empiriske data og komparative casestudier. Målet er å få studentene til å lytte og tenke, derfor bruker jeg svært få visuelle hjelpemidler.

–Jeg har alltid i bakhodet at studenter studerer den politiske verden ikke bare for å forstå den, men også for å kunne handle på kunnskapen: Studiet av samfunnet er aldri skilt fra ens egen tro på hva som utgjør rettferdighet. Vi må aldri glemme at ideer og vitenskap reflekterer makt og kan konfrontere og utfordre makt.