Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Ny ph.d.-kandidat

Welat Akman Westrheim er ny ph.d.-kandidat ved Sampol

Welat begynte som stipendiat ved instituttet i desember. Førsteamanuensis Michael Alvarez er veileder for prosjektet, som omhandler politiske partiers rolle i regimer som gjennomgår autokratisering.

Portrett av Welat
Foto/ill.:
Magnus Buseth Danielsen

Hovedinnhold

Welat kommer fra Bergen, og har en bachelorgrad fra 2021 og mastergrad fra 2023 i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Forskningsinteressene hans er knyttet til demokratisering og autokratisering, partipolitikk og politisk økonomi.

I masteroppgaven undersøkte han konsekvensen av autoritære regimeendringer for den økonomiske veksten i nasjonale økonomier etter den kalde krigen. I ph.d.-prosjektet skal denne tematikken videreføres, men med et større fokus på politiske partiers rolle i regimer som gjennomgår autokratisering. 

– Jeg er takknemlig for å kunne tiltre stipendiatstillingen ved et så tradisjonsrikt og anerkjent institutt som Sampol. Ph.d.-prosjektet mitt er motivert av en empirisk utvikling som tyder på at den globale økonomiske maktbalansen er i endring. I 2022 produserte autoritære regimer nesten halvparten av BNP på verdensbasis, noe som er en fordobling siden den kalde krigens slutt. Denne utviklingen bryter delvis med det etablerte demokratiteorier tilsier. Målet med prosjektet er å undersøke om politiske partier er nøkkelen til å forstå hvordan regimer oppnår økonomisk vekst, parallelt med at de demokratiske institusjonene uthules, og i noen tilfeller bryter sammen, sier Welat.