Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Informasjonsmøte

Vil du ta en master i sammenliknende politikk?

Fristen for å søke opptak til masterprogrammet i er 15.april.

Studenter i en undervisningssituasjon
Foto/ill.:
Foto: UiB/Silje Katrine Robinson

Hovedinnhold

Tenker du på å søke eller vil du ha mer informasjon om masterprogrammet? Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen inviterer til digitalt informasjonsmøte 14. mars kl. 13.15. 
 
Vi vil blant annet snakke om: 
•    Studieløp for masterprogrammet
•    Opptakskrav og søknadsprosess
•    Utveksling
•    Om studiehverdagen og jobbmuligheter 
 
Sammenliknende politikk er systematiske studier av politiske institusjoner, organisasjoner, prosesser og atferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Du kan lese mer om masterprogrammet vårt på våre nettsider: Samanliknande politikk, master, 2 år | Universitetet i Bergen (uib.no)

Masterprogrammet vurderes som svært godt både av studenter og av ekstern programsensor.

I tillegg til mange bachelorgrader i utlandet så kvalifiserer disse bachelorprogrammene å ta master i sammenliknende politikk.
 
Ta gjerne kontakt med studieveileder på studieveileder@isp.uib.no dersom du har noen spørsmål om arrangementet.