Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nyhet

Leder an forskningen på lokal og regional stemmegivning

Arjan Schakels prosjekt nærmer seg slutten: –Dette er et stort steg for forståelsen av valg i et flernivåperspektiv.

Arjan Schakel
Foto/ill.:
Magnus Buseth Danielsen (UiB). På bildet: Arjan Schakels prosjekt går mot slutten.

Hovedinnhold

17.-18. januar 2024 arrangerte Institutt for sammenliknende politikk workshopen «Territoriality and Dynamics of Regional and Local Voting». Dette markerte slutten på forskningsprosjektet «Strengthening Regional Democracy -- Contributing to Good Democratic Governance,» ledet av professor Arjan H. Schakel, som har pågått mellom september 2019 og februar 2024.

Workshopen samlet ledende forskere for regionale og lokale valgundersøkelser fra Belgia, Danmark, Tyskland, Norge, Skottland, Spania, Sverige og Wales. På workshopens første dag presenterte deltakerne sin banebrytende forskning på lokal og regional stemmegivning. Hovedkonklusjonen fra første dag var at studiet av lokal og regional stemmegivningsatferd mangler teori. En skikkelig forståelse krever ny teori fordi nasjonal stemmegivningsteori ikke gjelder for lokal og regional stemmegivning. For å adressere dette gapet i litteraturen, ble det enighet om å bidra til et spesialnummer av et akademisk tidsskrift som vil redigeres av Schakels team.

Workshopens deltakere
Foto/ill.:
Magnus Buseth Danielsen (UiB). På bildet: Workshopens deltakere.

Diskusjonen den andre dagen dreide seg om forskningsinfrastrukturene for å gjennomføre lokale og regionale valgundersøkelser, og behovet for å koordinere og harmonisere spørsmål i undersøkelsene for å muliggjøre sammenlignende forskning. Dette kan vise seg å bli en vanskelig sak, ettersom regionale valgundersøkelser i Tyskland og Spania utføres av forskningsinstitutter som har lite eller ingen tilknytning til det akademiske forskningsmiljøet. I tillegg er det mye konkurranse for å få tid i undersøkelser, og mange undersøkelser inkluderer spørsmål brukt for å spore trender over tid. Lignende spørsmålsformuleringer kreves for å kunne fortsette å måle tidstrender i fremtiden. Av disse grunnene konkluderte deltakerne med at den beste veien fremover er å først utvikle en felles forskningsagenda, fordi valgforskere da vil være motivert til å utvikle lignende spørsmål i undersøkelsene.

Det var enstemmig enighet om at det vil være avgjørende og viktig å opprettholde dialogene som ble initiert på workshopen. Deltakerne ble enige om å holde to online møter per år, der forskning kan presenteres og valgundersøkelser kan diskuteres. Videre vil Schakels team ta ledelsen i å organisere neste workshop før en statsvitenskapelig konferanse som skal holdes i 2025.

Jochen Müller presenterer på workshopen.
Foto/ill.:
Magnus Buseth Danielsen (UiB). På bildet: Jochen Müller presenterer på workshopen.

Tre nye datasett

Forskningsteamet for Strengthening Regional Democracy ledet av professor Schakel består av postdoktor Martin Okolikj og to PhD-studenter Berkay Alıca og Alexander Verdoes, som vil forsvare sine PhD-avhandlinger i 2024 og 2025. Teamet har som mål å studere når og hvordan regionalt demokrati fungerer godt. Til tross for en utvilsom trend mot flernivådemokrati, blir regioner knapt studert.

I løpet av de siste fire årene har Schakels team utviklet tre datasett som initierer og utvikler en forskningsagenda om forståelse av regionalt demokrati. «Regional Electoral Democracy»-datasettet inkluderer institusjonelle og atferdsmessige indikatorer på regionale valgsystemer, regionale parlamenter og utøvende organer for 6300 unike partier, som konkurrerer i 3559 regionale, nasjonale og europeiske valg holdt i 305 regioner i 15 vest-europeiske land fra 1945 til 2020. I tillegg har teamet utviklet det sammenlignende regionale velger datasettet som fusjonerer 410 regionale valgundersøkelser gjennomført i 68 regioner i 8 land til en trendfil. Videre har Schakels team laget «Multilevel Norwegian Voting»-datasettet som fusjonerer elleve runder av det norske borgerpanelet og som kombinerer kommunale, fylkeskommunale og nasjonale stemmepreferanser for mer enn 3200 borgere med deres lokale, regionale og nasjonale tilknytninger, sentrum-periferi-oppfatninger og vurderinger av den nasjonale og regionale økonomien. Til slutt har Schakels team etablert og utviklet «European Regional Democracy Map» som gir enkel tilgang til regionale valgresultater og regionale politiske institusjoner for 138 regioner i 12 medlemsstater i Den europeiske union.

I løpet av de siste fire årene har Schakels team produsert 15 akademiske tidsskriftartikler, 8 bokkapitler og 5 redigerte spesialutgaver. Disse publikasjonene åpner den svarte boksen av regional stemmegivning og teoretiserer de forskjellige måtene som undernasjonal desentralisering og valg kan påvirke demokratiske prosesser og resultater. I tillegg utvikler publikasjonene en innovativ forskningslinje om offentlig mening mot flernivåregjering og borgernes oppfatninger om lokale og regionale myndigheter i enhetsstater. Mange flere publikasjoner av teammedlemmene vil følge i de neste årene, inkludert tre bokprosjekter.