Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Kontaktinformasjon

Hovedinnhold

Postadresse:

Universitetet i Bergen
Institutt for sammenliknende politikk
Postboks 7800
5020 Bergen


Besøksadresse:
Institutt for sammenliknende politikk
Christies gate 15
5007 Bergen
 

Henvendelser:
Henvendelser til instituttet: post@isp.uib.no eller med epost til den enkelte ansatte, se ansattkatalogen.
Henvendelser om studier: studieveileder.isp@uib.no
Henvendelser om utveksling, utvekslingsavtaler, og tilreisende gjesteforelesere: Marthe Kalleklev