Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Kvalifikasjoner

Praksisstudentene har gjennomført grunnleggende studier i sammenliknende politikk, europastudier eller andre relevante studier som inkluderer samfunnsvitenskapelig metode. I løpet av studietiden har studentene utviklet og styrket sin faglige kompetanse.

Hovedinnhold

Studenter i sammenliknende politikk og europastudier har:

  • Gjennomført grunnkursene i sammenliknende politikk eller europastudier
  • Gode generelle analytiske evner.
  • Gode metodekunnskaper. Dette inkluderer kjennskap til grunnleggende kvalitative og kvantitative undersøkelsesmetoder.
  • Gode evner til både skriftlig og muntlig formidling.
  • Evne til å hente ut informasjon raskt og effektivt.