Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Hovedinnhold

STATER, NASJONER OG MINORITETER

VELFERDSSTAT

  • Internasjonale organisasjoner, historisk perspektiv og velferdspolitiske modeller: Stein Kuhnle
  • Velferdspolitikk, komparativt perspektiv, politisk utvikling og nasjonalstater i velferdspolitikken: Stein Kuhnle og Per Selle
  • Arbeidsmarkedspolitikk: Georg Picot