Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Trude Måseide, kommunikasjonssjef ved Statsministerens kontor

«Sammenliknende politikk gir en god bakgrunn for å analysere og forstå drivkrefter i norsk politikk»

- Hvorfor valgte du å studere Sammenliknende politikk?

Jeg var en student uten helt klar retning, men summen av å være interessert i politikk og internasjonale spørsmål gjorde at jeg valgte Sammenliknende politikk.

 

- Hvor jobber du nå?

Jeg er kommunikasjonssjef ved Statsministerens kontor (SMK), og er altså del av embetsverket der.

 

- Hvordan har sampol-utdannelsen hjulpet deg i å få jobben du har nå?

Jeg tror ikke sampol-utdannelsen var utslagsgivende, men det hadde betydning at jeg kom til jobben med høyere utdanning. For jobbene jeg hadde før SMK var nok heller ikke sampol-bakgrunnen avgjørende, det er tross alt ikke et profesjonsstudium.

 

- Hvordan opplevde du overgangen fra studier til arbeidsliv?

Jeg var glad for å begynne å jobbe fordi jeg har stor glede av å jobbe mer sammen med andre og å ha mer praktiske oppgaver. Og jeg har foreløpig lite nostalgi knyttet til studietiden. Det verste var egentlig å forlate Bergen. 

 

- På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng?

Sammenliknende politikk gir en god bakgrunn for å analysere og forstå drivkrefter i norsk politikk. I tillegg er rett og slett den historiske kunnskapen om det norske politiske systemet god å ha. Det er en fordel å ha den faglige ballasten som et hovedfag gir i møte og diskusjon med andre disipliner. Hos oss skal man kunne gi råd og diskutere med politikere, og andre fagdisipliner som økonomer og jurister.

 

- Føler du at utdannelsen ved ISP har gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?

Utdanningen min er en del av den basiskompetansen som må til for den delen av arbeidsmarkedet jeg er i - men Sampol-utdanningen min er ikke utslagsgivende.