Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Trude Måseide, kommunikasjonssjef ved Statsministerens kontor

«Sammenliknende politikk gir en god bakgrunn for å analysere og forstå drivkrefter i norsk politikk»

- Hvorfor valgte du å studere Sammenliknende politikk?

Jeg var en student uten helt klar retning, men summen av å være interessert i politikk og internasjonale spørsmål gjorde at jeg valgte Sammenliknende politikk.

 

- Hvor jobber du nå?

Jeg er kommunikasjonssjef ved Statsministerens kontor (SMK), og er altså del av embetsverket der.

 

- Hvordan har sampol-utdannelsen hjulpet deg i å få jobben du har nå?

Jeg tror ikke sampol-utdannelsen var utslagsgivende, men det hadde betydning at jeg kom til jobben med høyere utdanning. For jobbene jeg hadde før SMK var nok heller ikke sampol-bakgrunnen avgjørende, det er tross alt ikke et profesjonsstudium.

 

- Hvordan opplevde du overgangen fra studier til arbeidsliv?

Jeg var glad for å begynne å jobbe fordi jeg har stor glede av å jobbe mer sammen med andre og å ha mer praktiske oppgaver. Og jeg har foreløpig lite nostalgi knyttet til studietiden. Det verste var egentlig å forlate Bergen. 

 

- På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng?

Sammenliknende politikk gir en god bakgrunn for å analysere og forstå drivkrefter i norsk politikk. I tillegg er rett og slett den historiske kunnskapen om det norske politiske systemet god å ha. Det er en fordel å ha den faglige ballasten som et hovedfag gir i møte og diskusjon med andre disipliner. Hos oss skal man kunne gi råd og diskutere med politikere, og andre fagdisipliner som økonomer og jurister.

 

- Føler du at utdannelsen ved ISP har gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?

Utdanningen min er en del av den basiskompetansen som må til for den delen av arbeidsmarkedet jeg er i - men Sampol-utdanningen min er ikke utslagsgivende.