Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Informasjon for samarbeidspartnere

For bedrifter åpner praksisutplasseringen for mange fordeler. Våre praksisstudenter er kvalifiserte til å utføre varierte utredningsoppgaver og kan bidra som ressurser i prosjektoppgaver.

Hovedinnhold

 

Praksisemnet i Sammenliknende politikk har gått i over 15 år og vi har lang erfaring i å følge opp studenter. De har vist seg å være et nyttig bidrag i en rekke sammenhenger, og har også bidratt til langsiktig rekruttering i både offentlig og provat sektor.

Praktiske forhold angående praksisoppholdet

 • Et fullt semester, normalt 2-3 dager i uken
 • Tett oppfølging fra Institutt for Sammeliknende politikk
 • Studenter blir fordelt etter søknad og også etter ev. intervjuer
 • Praksisoppholdet skal være ulønnet, med inntak av bidrag til ev reise og andre utgifter
 • Bedrifter betaler en kontigent for deltakelse

Fordeler for våre samarbeidspartnere

 • Praksisstudenter kan avlaste ansatte gjennom å løse varierte arbeidsoppgaver og faglige problemstillinger i prosjektoppgaver.
 • Ansatte har anledning til å få faglig oppdatering gjennom praksisstudenter.
 • Studenters spørsmål kan stimulere til faglig refleksjon hos ansatte.
 • Det er et kvalitetsstempel å bli godkjent som praksisbedrift.
 • Motivere studenter til senere å søke jobb i virksomheten, særlig viktig for rekruttering av høyt utdannede utenfor Oslo.
 • Kandidater trenger mindre opplæring når de blir ansatt.
 • Muligheter for å rekruttere studenter en har inngående kjennskap til.