Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Råd og utvalg

Hovedinnhold

Jan Oskar Engene er valgt som instituttleder i perioden 2017-2021. Instituttleder er den øverste lederen ved instituttet.

Jonas Linde er valgt som nestleder i perioden 2017-2021. Nestleder møter fast i instituttrådet og er instituttleders stedfortreder.

Leiv Marsteintredet er utpekt som undervisningsleder i perioden 2017-2021.

Instituttrådet

Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

- Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet
- Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner - Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap
- Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom instituttlederen, alle ansatte og studentene.

Instituttleder: Jan Oskar Engene

Instituttrådets medlemmer

  • Gruppe A (fast ansatte):

Anne Lise Fimreite, Kristin Strømsnes, Per Selle og Hakan Gurcan Sicakkan

Varamedlemmer:
Siri Gloppen, Ragnhild Muriaas, Georg Picot, Leiv Marsteintredet, Lise Rakner og Gunnar Grendstad

  • Gruppe B (midlertidig ansatte):

Espen Stokke og Mari Helliesen

Varamedlemmer:
Lisa-Marie Selvik og Martha Eidheim

  • Gruppe C (adminstrativt ansatte):

Adrian Kjær

Varamedlemmer:
Christine Sjælø Erichsen.

  • Gruppe D (studenter):

Bachelorrepresentant i instituttrådet: Kjartan Gjerde

Masterrepresentant i instituttrådet: Bjørnar Østrem

Undervisningsutvalget

Oppdateres når representantene er utnevnt

Instituttets representant i Forskerutdanningsforum og PhD-ansvarlig:

Oppdateres når representantene er utnevnt

Reglement for instituttorganene