Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Råd og utvalg

Hovedinnhold

Leiv Marsteintredet er valgt som instituttleder i perioden 2021-2025. Instituttleder er den øverste lederen ved instituttet.

Kristin Strømsnes er valgt som nestleder i perioden 2021-2025. Nestleder møter fast i instituttrådet og er instituttleders stedfortreder.

Kjetil Evjen er utpekt som undervisningsleder i perioden 2021-2025.

Instituttrådet

Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

- Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet
- Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner - Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap
- Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom instituttlederen, alle ansatte og studentene.

Instituttleder: Jan Oskar Engene

Instituttrådets medlemmer

  • Gruppe A (fast ansatte):

Gunnar Grendstad, Yvette Peters, Per Selle og Kristin Strømsnes

Varamedlemmer:
Jonas Linde, Cornelius Cappelen, Adriana Bunea og Georg Picot

  • Gruppe B (midlertidig ansatte):

Siri Hansen Pedersen og Alexander Verdoes

Varamedlemmer:
Mari Helliesen og Lisa-Marie Selvik

  • Gruppe C (adminstrativt ansatte):

Kristen Steiner

Varamedlemmer:
Adrian Kjær og Thomas Hugøy.

  • Gruppe D (studenter):

Bachelorrepresentant i instituttrådet: Brede Sandmoen

Masterrepresentant i instituttrådet: Sunniva Storm Mjelde

Undervisningsutvalget

Oppdateres når representantene er utnevnt

Instituttets representant i Forskerutdanningsforum og PhD-ansvarlig:

Oppdateres når representantene er utnevnt

Reglement for instituttorganene