Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Hvorfor arbeidslivspraksis?

Det er mange grunner til at det lønner seg å søke på et semester med praksisutplassering. Gjennom et praksisopphold vil du som student få mulighet til å prøve ut din faglige kompetanse i en helt ny kontekst. Oppholdet gir verdifull arbeidslivserfaring - under veiledning og støtte fra Instituttet.

Hovedinnhold

  • Gjennom et praksisopphold får studenter muligheten til å integrere teori og praksis.
  • Å benytte faglige evner i en ny og praktisk kontekst bidrar til en bevisstgjøring av egen faglig kompetanse.
  • Et praksisopphold bidrar til å styrke opg utvikle faglige evner.
  • Du får muligheten til å arbeide med studierelevante arbeidsoppgaver i bedriften.
  • Mange studenter har fått sommerjobber og frilansjobber i bedriftene etter endt praksis