Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Velferd på dagsorden i Kina

Regjeringen i Kina har ambisjoner om å bygge et harmonisk samfunn med vekt på omfordeling av velferd og sosial trygghet. Den nordiske modellen gir inspirasjon. Derfor er nordisk velferdsforskning trukket fram på det siste seminaret Forskningsrådet arrangerer under EXPO i Shanghai. I over 20 år har Kuhnle hatt tette relasjoner til Kina og ikke minst det kjente Fudan-universitetet. Han er en av forskerne som skal til delta på seminaret i Shanghai den 14. og 15. september.

Hovedinnhold

 

Les mer om saken på Forskningsrådets sider.