Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Terrortallenes tvetydige tale

I møte med stadige terrorangrep har mange et ønske om å vite mer om hvordan terrorisme arter seg. Er det flere terrorangrep nå enn tidligere? Er det slik at det i hovedsak er samme type grupper som står bak? I artikkelen «Terrortallenes tvetydige tale» i tidsskriftet Samtiden nr. 4, 2011, skriver Jan Oskar Engene ved Institutt for sammenlignende politikk om noen av de viktigste, åpent tilgjengelige databasene over terrorisme og hva de kan fortelle – og ikke fortelle.

Hovedinnhold

Enkeltsaker om terrorangrep er stadig i nyhetsbildet og mange ønsker å danne seg et mer helhetlig bilde av hvem gjerningsmennene. For å få svar på spørsmål om terrorproblemet, hvor stort det er og hvordan det arter seg vender mange seg til statistikken. Det finnes flere åpent tilgjengelige datakilder, som også det kunnskapsinteresserte publikum kan analysere på nett. I artikkelen går Engene nærmere inn på kilder til statistikk over terrorisme og drøfter hva de inneholder. Samtidig pekes det på forhold man må være klar over før man bruker slike datakilder og trekker konklusjoner basert på dem.

Les mer om tidsskriftet Samtiden nr. 4, 2011. Tidsskriftet ligger fritt tilgjengelig på idunn.no med ett nummers forsinkelse.