Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Europastudier

János uten manus

János Herman, EUs ambassadør til Norge, besøkte Bergen for å forelese om EUs utfordringer. Anledningen var 20-årsjubileet for det indre markedet, men framtidens utfordringer var i fokus.

Hovedinnhold

Det så ikke helt lyst ut da det tekniske utstyret slo seg vrangt i auditorium A, men utfallet ble meget bra for de vel 70 fremmøtte studentene i Sammenliknende politikk og Europastudier. Uten tilgang til egne plansjer og forberedt powerpoint-presentasjon, holdt nemlig János Herman en engasjerende og strukturert forelesning.

 

Temaet for ambassadørens forelesning var 20-årsjubileet for EUs indre marked, med spesifikt fokus på utfordringene EU står overfor i lys av finanskrisen og de økonomiske problemene EU og medlemslandene står overfor. Ambassadøren var både frittalende og poengtert og snakket om behovet for ambisiøs fornyelse av EU. Sterkere integrasjon i banksektoren og mer økonomisk integrasjon (fiscal union) ble nevnt som eksempler. Spørsmålene fra salen var gode, og ambassadøren svarte blant annet på spørsmål om behovet for demokratisk fornyelse i EU og hvordan det eventuelt kan arte seg. Behovet for forenkling av EU-systemet ble også diskutert, ikke minst for at EU-borgerne lettere skal kunne forstå EU.

 

Til slutt kan det føyes til at selv om Norge ikke er medlem av EU, berører utviklingen likevel vårt land. Derfor styrkes bachelorprogrammet i Europastudier med nye emner. Det blir også mulig å søke praksisopphold i Brussel, spesielt tilrettelagt for studenter i Europastudier. Mer informasjon om studieprogrammet for Europastudier finner du her. Hvis du vil studere Europastudier, må du søke om studieplass via samordna opptak.