Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
News

5 års frivillighetsforskning oppsummert

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har publisert en oppsummeringsrapport i anledning senterets avslutningskonferanse.

Hovedinnhold

22 forskere fra Institutt for samfunnsforskning i Oslo og Rokkansenteret/Institutt for sammenliknende politikk har vært involvert i det 5-årige forskningsprogrammet, som i hovedsak har vært finansiert av Kulturdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Hovedtemaene for forskningen har vært deltakelse i frivillige organisasjoner, endringsprosesser i sivilsamfunnet, og de politiske og økonomiske rammevilkårene som danner grunnlaget for frivillige aktiviteter.

 

Siden 2008, har senteret gjennomført 35 forskningsprosjekter og publisert 22 rapporter, 41 vitenskapelige artikler og 6 bøker. Dessuten vil ytterligere fire rapporter og fire bøker bli utgitt etter senterets avslutning.  I anledning senterets avslutningskonferanse, har forskerne publisert en rapport som gir en oversikt over de viktigste forskningsfunnene og resultatene senteret har bidratt med fra 2008 til 2013.

 

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektors oppsummerende rapport leser du her.