Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nyhet

Styrker Europastudier

Europa gripes av økonomisk krise og EU opplever motvind. I en slik situasjon er det viktigere enn noen gang å ha kunnskaper om våre europeiske naboland og om EU.

Hovedinnhold

Selv om Norge ikke er medlem av EU, berører utviklingen likevel vårt land. Derfor styrkes bachelorprogrammet i Europastudier med nye emner. Det blir også mulig å søke praksisopphold i Brussel, spesielt tilrettelagt for studenter i Europastudier.

 

Historie og politikk

Bachelorprogrammet i Europastudier er et samarbeid mellom statsvitere og historikere. Studiet konsentrerer seg om de historiske og politiske forutsetningene for europeisk politikk, med særlig fokus på europeisk integrasjon. Med utgangspunkt i fellesemner tidlig i studiet, kan studentene velge fordypning i det faget som interesserer dem mest, sampol eller historie.

I det felles andresemesteret av studiet kombineres studiet av EUs institusjoner og politikkområder med økonomisk samtidshistorie. Her er det innsikt i europeisk økonomisk utvikling og de utfordringene europeiske økonomi møter i dag som står i fokus. Utfordringene har aldri vært større.

«"It's the economy, stupid!" er et utbredt svar på spørsmålet om hva som var utslagsgivende for president Obamas gjenvalg i 2012. Også i EU har økonomien periodevis vist seg som det viktigste integrasjonsinstrumentet økonomien i sin politiske og kulturelle sammenheng, selvfølgelig. Derfor går kurset med tyngdepunkt i ressurser, demografi og økonomi rett til kjernen i Europastudier», sier professor Harm Schröter ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap.

Praksis i Brussel

Sammenliknende politikk har i flere år hatt tilbud om praksisplasser for sine studenter. Det har hovedsakelig vært plasser ved bedrifter og virksomheter i Bergensområdet, mens praksisplasser i Brussel har også kommet til. Nå utvides praksismulighetene i Brussel, spesielt med tanke på studenter som tar Europastudier.

«Studentene som har vært utplassert i Brussel har gitt svært gode tilbakemeldinger på oppholdet. En praksisplass i Brussel gir en unik mulighet til å få innsikt i hvordan EU fungerer», sier prosjektansvarlig for praksisopplegget Kjetil Evjen.

Det er et begrenset antall praksisplasser til rådighet og det er derfor konkurranse om plassene med egne søknadsprosedyrer. Studentene i Europastudier skal ha prioritet til praksisplassene i Brussel.

 

Regionenes rolle

At praksisplassene finnes hos et regionalt representasjonskontor i Brussel, er ingen tilfeldighet. Regioner av ulike slag er til stede i stort antall i EU-hovedstaden.

Institutt for sammenliknende politikk forbereder et nytt emne om regionenes rolle i europeisk politikk. Førsteamanuensis Michaël Tatham er ansvarlig for kurset. Han er med i ledelsen i forskernettverket Territorial Politics and Federalism og er medredaktør for tidsskriftet Regional and Federal Studies.

«De siste 60 årene har to dyptgripende prosesser endret de politiske systemene i Europa», sier Tatham. «Den ene er europeisk integrasjon, den andre er ulike desentraliseringsprosesser. Prosessene medfører at makt er overført fra sentrale myndigheter oppover til EU og nedover til regionene», legger han til.

Det er disse prosessene det nye emnet skal ta opp. Oversikt over regionaliseringsprosessene internt i ulike land skal kombineres med nærmere studier av regionenes rolle på europeisk nivå. Spørsmål som regional makt i europeisk integrasjon, regional identitet og regionenes lobbyvirksomhet vil bli diskutert i det nye kurstilbudet.

 

Samordna opptak

For å studere Europastudier ved Universitetet i Bergen søker du studieplass gjennom Samordna opptak. Nettsøknaden for opptak til studiestart i august 2013 åpner 1. februar 2013 på nettsidene til Samordna opptak:
http://www.samordnaopptak.no/info/

Mer informasjon om studieprogrammet finnes på UIBs nettsider: https://www.uib.no/studieprogram/BASV-EUR