Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Chinese Politics in a Globalized World

Våren 2012 tilbys for første gang kurset “Chinese Politics in a Globalized World” i regi av Det nordiske senteret ved Fudan University i Shanghai.

Hovedinnhold

Dette er en verdifull mulighet for studenter som ønsker kunnskap om kinesisk politikk, samfunn, kultur og språk, og om Kinas innflytelse i verden i globaliseringens tidsalder. Kurset holdes fra februar til juni 2012 ved Det nordiske senteret ved Fudan Universitet (Shanghai).

Kurset består av tre moduler som tilsammen utgjør 30 ECTS:

1)“Chinese Developments in a Globalized World” (felles kurs for studenter fra Fudan og Nordiske universitet)

2) “Chinese Politics”

3) “Chinese Culture and Language” (inkluderer grunnleggende språkkurs i kinesisk, og et mer avansert opplegg med individuell studieplan for studenter som allerede behersker noe mandarin)

Kurset er rettet mot videregående (4.-6. semester) bachelorstudenter og masterstudenter i statsvitenskap, samfunnsvitenskap og andre relevante studieretninger. Semesterkurset er et samarbeid mellom Nordic Center og School of International Relations and Public Affairs ved Fudan University; Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen; Department of Political Science og NIAS (Nordic Institute of Asian Studies), University of Copenhagen. Forleserne vil være erfarne forskere fra disse institusjonene og gjesteforelesere som alle har førstehånds erfaring fra arbeid og forskning i tilknytning til Kina.

SØKNADSFRIST: 31. oktober

Mer informasjon om kurset og søknadsprosedyrer:

Institutt for sammenliknende politikk

Nordic Centre at Fudan University