Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Ny publikasjon

Policy arena - Aid with Chinese characteristics

Professor II ved instituttet Deborah Brautigam har publisert en artikkel i Journal of International Development

Hovedinnhold

Artikkelens tittel er "Policy arena - Aid with Chinese characteristics: Chinese foreign aid and development finance meet the OECD-DAC aid regime" og kan leses her.