Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

God start for nordisk-kinesisk utdanningssamarbeid

Første runde for nytt utvekslingsprogram ved Fudan University i Shanghai er godt i gang. Studiet gir innsikt i kinesisk politikk og utvikling i et globalt perspektiv.

Hovedinnhold

Institutt for sammenliknende arrangerer sammen med nordiske og kinesiske partnere semesterprogrammet "Chinese Politics in a Globalized World". Kurset blir arrangert ved Nordisk Senter og School of International Relations and Public Affairs ved Fudan University, Shanghai. Her får studentene en unik mulighet til å følge kinesisk politikk og utvikling fra innsiden, med et spesielt fokus på internasjonale og globale spørsmål der Kina er en særs viktig aktør. Internasjonale studenter lærer også språk og kultur.

Kurset går på vårsemesteret og bygger på tre moduler: 1) “Chinese Developments in a Globalized World”, 2) “Chinese Politics”, og 3) “Chinese Culture and Language". Den første modulen er felles for nordiske og kinesiske Fudan-studenter. Undervisningen forestås av erfarne internasjonale og kinesiske forskere, og hele kurset legger opp til god integrering mellom kinesiske og nordiske studenter og lærere.

Erfaringene fra vårens program er svært gode og før sommeren blir det åpnet for søknader om deltakelse neste vår. Koordinator for semesterprogrammet, Hans Jørgen Gåsemyr, forteller at noe av det mest spennende med kursopplegget er hvor tett det knytter sammen nordiske og kinesiske deltakere.

- Et felles opplegg er det beste utgangspunktet for å diskutere, forstå og lære - på tvers av kulturer og perspektiv.

Se hjemmesiden til "Chinese Politics in a Globalized World".