Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Innvalgt i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi

Professor Stein Kuhnle er nylig valgt inn i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akadem.

Hovedinnhold

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) ble stiftet i 1760 og er det eldste vitenskapelige selskap i Norge, og det eneste som har rett til å kalle seg kongelig.

Helt fra 1767 har Selskabet vært under kongelig beskyttelse. Fra 1844 har den regjerende monark til enhver tid vært Selskabets protekter.

Hans Majestet Kong Harald V er Selskabets Protektor

DKNVS har til formål å fremme og formidle vitenskapen.

Fra 2004 er Professor Stein Kuhnle også valgt inn som medlem i Det Norske Videnskapsakademi i Oslo